NASA rozširuje využívanie riešenia mySAP.com

SAP Public Services, dcérska firma spoločnosti SAP America, oznámila, že NASA (National Aeronautics and Space Administration) rozšíri implementáciu e-business platformy mySAP.com s cieľom zjednodušiť podnikové procesy a zvýšiť ich efektivitu. NASA, najväčšia svetová agentúra zameraná na prieskum vesmíru, kúpila 12 600 softvérových licencií e-business platformy mySAP.com. Tieto predstavujú ďalšiu fázu projektu, ktorý začal v septembri 2000 implementáciou riešenia mySAP Financials.

Nové licencie, ktoré NASA kúpila – vrátane ich údržby do roku 2007 – za 22 miliónov dolárov, viac ako zdvojnásobí počet užívateľov mySAP Financials z pôvodných 6 000. Nové riešenia SAP pomôžu NASA splniť požiadavky užívateľov na dokončenie interného programu integrovaného finančného riadenia (IFM), špecificky v oblastiach návrhu a plánovania rozpočtu, integrovaného riadenia investícií a zariadení (vrátane logistiky, životného prostredia a leteckých zariadení), ľudských zdrojov a miezd. Program IFM má v NASA za úlohu kompletne v celej organizácii zlepšiť riadenie finančných, hmotných a ľudských zdrojov.

Komplexné a integrované softvérové riešenie SAP umožní vedúcim pracovníkom NASA zo všetkých 10 centier v USA efektívne riadiť podnikové procesy v oblasti strategického výskumu, projektového manažmentu a strategického rozhodovania. Systém optimalizuje investície do zamestnancov NASA, zavedie finančné riadenie v závislosti na výsledkoch a podporí iniciatívy typu „e-government“.