SAP Slovensko v roku 2001: nárast o 39% na rekordných 616 miliónov Sk.

BratislavaSpoločnosť SAP Slovensko, najväčší dodávateľ e-business riešení na slovenskom trhu, dnes ohlásila finančné výsledky za rok 2001. Celkový obrat vzrástol o 39 % na 616 miliónov Sk v porovnaní s rokom 2000. Celkový obrat za software SAP sa oproti roku 2000 zvýšil o 50%, obrat v službách sa zvýšil o 15%. Firma v roku 2001 upevnila svoje výsadné postavenie v segmente podnikových e-business riešení, keď podiel predaja e-business platformy mySAP.com predstavoval 86 % z celkového obratu za software SAP dodaného v roku 2001 na slovenský trh.

„Minulý rok bol v znamení rapídneho nárastu záujmu o našu e-business platformu mySAP.com. Rok 2001 sa tak stal prelomovým v existencii SAP na Slovensku. Podarilo sa nám úspešne realizovať premenu spoločnosti z dodávateľa štandardných ERP riešení na poskytovateľa e-business aplikácií a špecifických zákaznícky orientovaných riešení.“ povedal Milan Hán, generálny riaditeľ spoločnosti SAP Slovensko.

Najdôležitejším segmentom trhu boli podniky verejných služieb. Jedným z najvýznamnejších projektov bolo zavedenie komplexného zákazníckeho informačného systému vo Východoslovenskej energetike, a.s. Košice (VSE). Na konci minulého roku bola spustená produktívna prevádzka pre obyvateľstvo a pre malopodnikateľov, začiatkom roku 2002 bola spustená prevádzka pre veľkoodberateľov. Ďalším obzvlášť dôležitým momentom bol začiatok projektu budovania Zákazníckeho informačného systému v Slovenskom plynárenskom priemysle, a.s. (SPP) na platforme mySAP Utilities.

Ďalšie významné momenty roku 2001:

  • Forrest Trade Company, a.s. sa stal prvým zákazníkom prednastaveného riešenia smallSAP.sk.
  • Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., ako prvá finančná inštitúcia na Slovensku, sa stala zákazníkom mySAP.com.
  • Slovenská pošta ukončila projekt celoplošného zavedenia finančného riadenia s použitím produktu SAP R/3 a začala zavádzanie produktu SAP BI (Business Intelligence) na podporu rozhodovania na technológiách dátových skladov.
  • Slovenské lodenice Komárno, a.s. Bratislava nasadili systém mySAP.com pre finančné a logistické riadenie za 6 týždňov, vrátane plánovania a riadenia výroby lodí.

„Veríme, že nárast záujmu o produkty a služby SAP bude v tomto roku pokračovať. Aj keď netreba zabúdať na ERP aplikácie, očakávame nárast záujmu v oblasti tzv. „extended“ aplikácií, t.j. o rozširujúce aplikácie. Sú to napríklad SEM (podpora strategického rozhodovania), CRM (riadenie vzťahu so zákazníkmi), SCM (optimalizácia dodávateľských reťazcov), e-obstarávanie a odvetvovo špecifické riešenia. Som presvedčený, že rok 2002, v ktorom SAP AG oslavuje 30-ročné výročie vzniku spoločnosti, bude aspoň tak úspešný ako 2001.“, dodal Milan Hán.

Podľa posledného nezávislého prieskumu IDC dominuje firma SAP naďalej trhu podnikových aplikácií na Slovensku s nadpolovičným podielom. Podľa vyhodnotenia najväčších nefinančných firiem Slovenska Trend Top 100, až 54% z nich používa produkty od SAP.

Tabuľka: Vývoj obratu SAP na Slovensku v rokoch 1998 – 2001, v miliónoch Sk

Niekoľko slov o spoločnosti SAP

Ako vedúca spoločnosť na trhu softvérových riešení pre oblasť obchodovania medzi organizáciami, SAP so svojím riešením mySAP.com plne ťaží zo svojej silnej pozície na poli odvetvovo-orientovaného softvéru a najväčšej užívateľskej základni podnikového softvéru na svete. mySAP.com poskytuje otvorené podnikateľské prostredie upravené podľa požiadaviek zákazníka. Vďaka tomu môžu podniky každej veľkosti a z každého odvetvia plne zapojiť svojich zamestnancov, odberateľov, zákazníkov a partnerov do internetovej ekonomiky.

mySAP.com umožňuje ľuďom využiť silu internetu a pracovať inteligentnejšie, lepšie a rýchlejšie tým, že optimalizujú dodávateľsko-odberateľské vzťahy, riadia zmluvy so strategickými partnermi, znížia čas potrebný na uvedenie výrobku na trh, delia sa o informácie, zvyšujú produktivitu práce a hodnotu pre akcionárov.

Na Slovensku pôsobí spoločnosť SAP od roku 1992 a v súčasnosti má 42 zamestnancov. Medzi zákazníkmi sú napr. Volkswagen Slovakia, Železnice SR, Slovenský plynárenský priemysel, Slovenské telekomunikácie, Globtel, Slovenská pošta, Stredoslovenské energetické závody, Slovenská poisťovňa, Tatrabanka, Prvá stavebná sporiteľňa, SCP Ružomberok, Palma-Tumys a ďalší.

Internetovú stránku SAP možno nájsť na adrese: http://www.sap.sk.