Východoslovenská energetika a.s. spustila produktívnu prevádzku najmodernejšieho informačného systému mySAP Utilities.

BratislavaVýchodoslovenská energetika a.s. (VSE) spustila produktívnu prevádzku moderného informačného systému mySAP Utilities, ktorého nosnou časťou je nový Zákaznícky informačný systém pre veľkoodber a maloodber. Dodávateľom riešenia je SAP Slovensko, vedúci dodávateľ softwarových e-business riešení, v spolupráci so svojimi subdodávateľmi: Delta E.S. a.s., IBM Slovensko, Novitech a.s. Košice a Tory Consulting.

Pre obyvateľstvo a podnikateľov napájaných zo siete 0,4 kV bol systém uvedený do produktívnej prevádzky v novembri 2001 v pilotnej zóne – Košice a okolie. Rozprestretie na celú spoločnosť, v rozsahu 690 000 odberných miest, sa realizuje v prvom polroku 2002.
Pre zákazníkov skupiny veľkoodber, medzi ktorými sú aj budúci oprávnení zákazníci bol systém uvedený do produktívnej prevádzky v januári 2002 v plnom rozsahu pre 2800 odberných miest.
„Úspešné uvedenie riešenia mySAP Utilities do produktívnej prevádzky zavŕšilo prvú etapu budovania zákaznícky orientovanej, modernej firmy. S týmto riešením budeme schopný poskytovať našim zákazníkom kvalitné služby na svetovej úrovni.“ Povedal Ing. Jozef Böjtös – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ.

„Riešenie mySAP Utilities spĺňa tie najnáročnejšie kritériá, ktoré môže liberalizácia energetického trhu priniesť a som veľmi rád, že aj zákazníci na Slovensku budú môcť využívať prednosti tohto riešenia. Zároveň chcem vyjadriť poďakovanie našim kolegom z VSE za ich profesionálny prístup k projektu. Odborníci z VSE nastavili pre okolité utilitné podniky latku kvality naozaj vysoko.“ Povedal Peter Manda, riaditeľ pre obchod a marketing, SAP Slovensko.

Silnú zákaznícku orientáciu potvrdzuje VSE a.s. ďalším rozvojom zákazníckeho informačného systému pomocou mySAP CRM, ktorý umožní poskytovanie informácií a služieb pomocou najmodernejších komunikačných spôsobov, vrátane internetu, call centra, a pod.

Niekoľko slov o spoločnosti VSE
VSE pôsobí na trhu od začiatkov elektrifikácie východného Slovenska – od svojho založenia v roku 1929, pričom skúsenosti má už od konca minulého storočia prostredníctvom zakladajúcich spoločností.

Svoje schopnosti kvalitne zásobovať a efektívne predávať dokazuje spoločnosť trvale, napriek mnohým mimoriadne nepriaznivým obdobiam, tak ako je to aj v súčasnosti vplyvom hospodárskej recesie, hlavne na našom zásobovacom území kde dodáva elektrickú energiu pre 692 800 odberných miest.

VSE preukazuje schopnosť prispôsobovať sa zmenám aj v dnešnom zložitom období, keď ako prvý slovenský distribučný podnik realizoval zmeny v súlade s odporúčaniami smernice 96/92/EC o podmienkach otvárania trhu s elektrinou – účtovné a manažérske oddelenie činností, zatiaľ interne.

VSE stavia predovšetkým na kvalitnom personáli a technológiách, pričom progresívne know-how čerpá hlavne z aktívnych kontaktov s viacerými západoeurópskymi i susednými distribučnými spoločnosťami.

VSE sa k 1.1.2002. transformovala zo štátneho podniku na akciovú spoločnosť a pripravuje sa na privatizáciu – vstup strategického investora.
Internetovú stránku VSE možno nájsť na adrese: http://www.vse.sk.

Niekoľko slov o spoločnosti SAP
Ako vedúca spoločnosť na trhu softvérových riešení pre oblasť obchodovania medzi organizáciami, SAP so svojím riešením mySAP.com plne ťaží zo svojej silnej pozície
na poli odvetvovo-orientovaného softvéru a najväčšej užívateľskej základni podnikového softvéru na svete. mySAP.com poskytuje otvorené podnikateľské prostredie upravené podľa požiadaviek zákazníka. Vďaka tomu môžu podniky každej veľkosti a z každého odvetvia plne zapojiť svojich zamestnancov, odberateľov, zákazníkov a partnerov do internetovej ekonomiky.

mySAP.com umožňuje ľuďom využiť silu internetu a pracovať inteligentnejšie, lepšie a rýchlejšie tým, že optimalizujú dodávateľsko-odberateľské vzťahy, riadia zmluvy so strategickými partnermi, znížia čas potrebný na uvedenie výrobku na trh, delia sa o informácie, zvyšujú produktivitu práce a hodnotu pre akcionárov.

Na Slovensku pôsobí spoločnosť SAP od roku 1992 a v súčasnosti má 42 zamestnancov. Medzi zákazníkmi sú napr. Volkswagen Slovakia, Železnice SR, Slovenský plynárenský priemysel, Slovenské telekomunikácie, Globtel, Slovenská pošta, Stredoslovenské energetické závody, Slovenská poisťovňa, Tatrabanka, Prvá stavebná sporiteľňa, SCP Ružomberok, Palma-Tumys a ďalší.
Internetovú stránku SAP možno nájsť na adrese: http://www.sap.sk.