Otvorenie SAP centra pri Technickej univerzite Zvolen

Spoločnosti SAP Slovensko a Compaq Computer Slovakia dnes, na pôde Technickej univerzity vo Zvolene, odovzdali do prevádzky SAP centrum. Centrum umožní všetkým záujemcom z radov študentov a pedagógov prístup k platforme mySAP.com prostredníctvo najmodernejších internetových technológií.

Za účasti popredných predstaviteľov akademickej obce, regiónu a podnikateľského sektora, odovzdali predstavitelia spoločností SAP Slovensko a Compaq Computer Slovakia SAP centrum pri Technickej univerzite vo Zvolene. Filozofia centra vychádza z projektu onlineSAP.sk, outsourcingového centra pre aplikácie SAP a umožňuje prístup k platforme mySAP.com prostredníctvom internetových technológií. Synergiou softvérového riešenia mySAP.com, hardvérovej platformy Compaq AlphaServer a komunikačnej infraštruktúry Sanetu vzniklo prostredie poskytujúce najmodernejšie nástroje pre podnikové a verejné informačné systémy dostupné pre vzdialených užívateľov na ľubovolnej univerzite. „Nové centrum na jednej strane sprístupňuje riešenia SAP pre celú akademickú obec, na druhej strane vytvára predpoklady pre vznik virtuálnych odborných tímov. Našim cieľom je popri podpore vyučovacieho procesu vytvoriť podmienky pre odborný rast študentov, ktorý prejavili hlbší záujem oboznámiť sa s produktmi SAP. V tom vidíme jeden z hlavných cieľov SAP centra“. Povedal na slávnostnom odovzdávaní centra Ing. Peter Krnčok, Industry Manager pre verejnú správy, SAP Slovensko.

Vznik SAP centra je pokračovanie dlhodobej spolupráce spoločnosti SAP Slovensko s univerzitami. Už v roku 1996 sa Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline (teraz Žilinská univerzita) rozhodla rozšíriť praktické formy výučby o informačný systém SAP R/3. V roku 1998 ju nasledovala Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá začala výučbu praktických predmetov s podporou tohto systému. V septembri 2000 pribudli Ekonomická univerzita Bratislava a Technická univerzita Košice.