OSN spúšťa globálny portál na technológiách SAP

Online fórum spojí úsilie vedúcich globálnych firiem a miestnych združení pri šírení zodpovedného podnikateľského správania.

New YorkGlobal Compact Office, úrad pre iniciatívu na podporu zodpovedného podnikateľského správania Organizácie spojených národov (OSN) spustil výkonný web portál na základe technológie SAP®. Portál má umožniť online vzdelávanie, komunikáciu a spoluprácu medzi globálnymi partnermi, ktorým záleží na dosiahnutí zodpovedného správania podnikateľských subjektov a zodpovednej globalizácie.

Portál Global Compact (www.unglobalcompact.org) využíva webové riešenie mySAP™ Enterprise Portal, ktoré spravuje všetky druhy informácií, od aplikácií cez databázy, uložené dokumenty až po informácie z internetu. OSN spustila toto riešenie z dôvodu potreby flexibilnej a dynamickej technologickej infraštruktúry, ktorá zrýchli tok informácií medzi zúčastnenými stranami iniciatívy – súkromnými spoločnosťami, verejnosťou, odbormi, vládami a úradmi OSN. Vďaka novej technológii si môžu účastníci dohody Global Compact voľne vymieňať skúsenosti, prípadové štúdie a získavať cenné komentáre v záujme neustáleho zdokonaľovania sa. Technológia tiež umožní národným a miestnym združeniam účastníkov Global Compact, ako v rozvinutom, tak aj v rozvojovom svete, aby prezentovali svoje aktivity, iniciatívy a získané poznatky.

Iniciatíva Global Compact bola spustená v júli 2002 generálnym sekretárom OSN Kofi Annanom. Spája súkromné spoločnosti s úradmi OSN, vládami, odbormi a verejnosťou s cieľom podporiť deväť základných princípov z oblasti ľudských práv, práce a životného prostredia konkrétnymi aktivitami a partnerstvami.

“Je to prvý portál tohto typu v Organizácii spojených národov,“ povedal Georg Kell, výkonný vedúci Úradu pre iniciatívu Global Compact. „Predstavuje výkonnú technologickú infraštruktúru, ktorá podporuje vytváranie a výmenu dôležitých, ale decentralizovaných informácii. Tým dáva účastníkom Global Compact z celého sveta možnosť spoločne vyvíjať aktivity a učiť sa od ostatných. Technológia poskytne novovznikajúcim národným a miestnym združeniam Global Compact po celom svete nový pohľad na svet.“

mySAP Enterprise Portal poskytuje jednoduché užívateľské rozhranie na organizovanie, publikovanie a rýchle vyhľadávanie informácií. Portál môže tiež nasmerovať užívateľov na obsah, ktorý zodpovedá ich špecifickým rolám a záujmom. Pre spoločnosti, účastníkov Global Compact, ktoré sú povinné každoročne publikovať príklady svojich podnikateľských postupov, poskytuje portál jednoduché rozhranie, chránené heslom, prostredníctvom ktorého môžu uverejniť svoje príklady a vyžiadať si komentár od iných účastníkov Global Compact, alebo od verejnosti.

„Očakávame od tohto nového portálu, že umožní efektívnejšiu komunikáciu medzi lídrami na trhu a ostatnými zúčastnenými stranami, ako v rozvinutých, tak v rozvojových krajinách, pri šírení zodpovedných podnikateľských praktík a udržateľného rozvoja,“ povedal Mokhethi Moshoeshoe, riaditeľ Afrického inštitútu pre zodpovedné podnikateľské správanie so sídlom v Juhoafrickej republike, ktorý je aktívnym účastníkom Global Compact. „Tento spôsob komunikácie je rozhodujúci pre podporu spolupráce, dialógu a rozširovania dobrých podnikateľských praktík.“

Očakáva sa, že mySAP Enterprise Portal výrazne zníži čas potrebný na vyhľadávanie a získane informácií, a zautomatizuje procesy riadenia obsahu, ktoré boli predtým mimoriadne časovo náročné. Portál Global Compact by mal pritiahnuť tisíce návštevníkov každý mesiac.

“Svet je stále viac prepojený komunikačnými sieťami a preto je dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby verejný a súkromný sektor pracovali spolu na vytvorení udržateľnej globálnej spoločnosti pre budúce generácie,“ povedal Shai Agassi, člen predstavenstva SAP AG. „Ako účastníci Global Compact si uvedomujeme silu globálneho dialógu a očakávame, že naša technológia podnikového portálu prispeje k efektívnosti iniciatívy.“

Spoločnosť SAP AG tento portál darovala Organizácii spojených národov.

O iniciatíve Global Compact Organizácie spojených národov
Global Compact je iniciatíva na podporu zodpovedného podnikateľského správania, spustená v júli 2002 generálnym sekretárom OSN Kofi Annanom. Global Compact spája súkromné spoločnosti s úradmi OSN, medzinárodnými organizáciami pre prácu a občiansku spoločnosť a inými skupinami, aby podporovali deväť princípov v oblasti ľudských práv, práce a životného prostredia. Global Compact podporuje spoločnosti pri integrovaní týchto princípov do svojich podnikových operácií. Cieľom je rozvíjať trvalo udržateľnú globálnu ekonomiku, ktorá začlení všetky krajiny. Stovky spoločností z celého sveta oznámili od vzniku iniciatívy Global Compact, že sa na nej aktívne zúčastnia.

O spoločnosti SAP
SAP je vedúci svetový dodávateľ e-business softvérových riešení. Pomocou e-business platformy mySAP.com® môžu organizácie na celom svete zjednodušovať svoje operácie a dosahovať viditeľnú efektivitu svojich dodávateľsko-odberateľských reťazcov, a tým zlepšovať vzťahy so zákazníkmi a partnermi. V súčasnosti používa softvér SAP® viac než 18.000 firiem v 120 krajinách. Akcie SAP sú registrované na viacerých svetových burzách, medzi ktoré patrí frankfurtská alebo NYSE pod symbolom “SAP”.

Spoločnosť SAP pôsobí na Slovensku v rôznych formách od roku 1992, samostatná spoločnosť SAP Slovensko s.r.o. bola založená v roku 1998. Spoločnosť SAP poskytuje plnú regionálnu podporu pri zavádzaní a prevádzke riešení SAP v slovenskom prostredí, poskytuje lokalizovaný softvér pre slovenské jazykové a legislatívne prostredie. (Viac informácií na http://www.sap.sk)