Tronet a.s. v spolupráci s SAP Slovensko s.r.o. dali do prevádzky demonštračné Cisco kontaktné centrum integrované s mySAP™ CRM

BratislavaSpoločnosť Tronet Computer Networks a.s. v spolupráci s SAP Slovensko s.r.o. uviedla do prevádzky demo centrum kontaktného centra Cisco IPCC s integráciou do informačného systému mySAP CRM. Democentrum je v priestoroch firmy Tronet na Plynárenskej ul. a umožní záujemcom detailne sa oboznámiť s týmito technológiami. Democentrum poskytuje jedinečnú možnosť pre zákazníkov, aby si vyskúšali nasadenie veľmi blízke reálu a tak mohli lepšie zhodnotiť prínosy týchto technológii pre rozvoj ich služieb. Umožní sa im tak efektívnejšie rozhodovanie na základe „poznaného“, bez toho, aby museli vynakladať prostriedky a čas na testovanie riešenia.

IP Contact Centrum je vlastne inteligentné call centrum s množstvom prídavných funkcií. Umožňuje zvýšenie dostupnosti a efektívnosti komunikácie so zákazníkom a zároveň umožní lepšie zachytiť všetky vznikajúce obchodné príležitosti a v integrácii s informačným systémom mySAP.com aj ich spracovanie. Ide ruka v ruke s najmodernejšími komunikačnými trendmi. Ponúka inteligentné smerovanie hovorov, multimediálne riadenie kontaktov prostredníctvom IP siete, s možnosťou štatistického spracovania a vyhodnocovania realizovaných hovorov. Výsledkom celej činnosti IPCC, je fakt, že žiaden prichádzajúci hovor nie je stratený a každý zákazník dostane vždy všetky požadované informácie, čím rastie jeho spokojnosť a lojalita.

mySAP CRM svojím rozsahom od operačného CRM, ktoré podporuje vzájomnú súčinnosť so zákazníkmi a dodávateľmi v bežnej prevádzke, cez analytické CRM, ktoré umožňuje lepšie plánovanie a riadenie, až po kolaboratívne CRM, ktoré zlepšuje schopnosť reagovať na požiadavky zákazníkov, zvyšuje efektivitu všetkých činností v rámci celého logistického reťazca. Pre oblasť marketingu, predaja a služieb poskytuje informácie v reálnom čase na cielené marketingové kampane, na zvýšenie odbytu a poskytovanie služieb vysokej kvality. Manažmentu ponúka nové zdroje pre plánovanie a rozhodovanie prostredníctvom flexibilných reportov smerujúcich zo všetkých aspektov vzťahov so zákazníkmi.

Plánuje sa rozšírenie možností využitia democentra inštalovaním mySAP Enterprise Portal ako zjednocujúcej platformy pre rôzne aplikácie, ktoré budú môcť využiť jedinečnú funkcionalitu drag and relate.

Spolupráca SAP Slovensko spolu s Tronet a.s. je založená na integrácii vedúceho integrátora v oblasti ERP a CRM systémov spolu s komunikačným integrátorom s veľkými skúsenosťami v oblasti nasadzovania IP telefónie a integrácie hlasu a dát. Nasadením a integráciou Cisco Kontaktného Centra spolu s CRM systémom SAP obidvaja integrátori dokázali otvorenosť svojich platforiem a zjednotili výhody a kvalitu dvoch samostatných a nezávislých riešení (CISCO IPCC a SAP CRM) a tým zvýšili ich hodnotu pre zákazníka.

Tronet Computer Networks, a.s. Bratislava je systémový integrátor a dodávateľ komplexných dátových a telekomunikačných riešení. Na Slovenskom trhu pôsobí od roku 1991.
Tronet je realizátorom projektu Cisco IP call centra, ktoré je vôbec prvou inštaláciou tohto druhu v strednej a východnej Európe.
V rámci portfólia produktov a služieb treba tiež spomenúť projektovanie a riadenie rozľahlých sietí WAN, VoIP, IP telefóniu, systémovú administráciu, vzdialenú správu IS, konfiguráciu serverových systémov, kabelážne systémy, autorizované školenia, konzultácie poradenstvo a služby technickej podpory. Ďalšie informácie nájdete na www.tronet.sk a na www.ipcc.sk.