Obchodné výsledky SAP AG za 3. štvrťrok 2002 sa výrazne zlepšili.

Zisk na akciu sa zvýšil na 0,65 EUR; Výnosy vzrástli o 3% na 1,7mld. EUR; Globálny podiel na trhu kontinuálne rastie.

WALLDORF, NemeckoSpoločnosť SAP AG, vedúci dodávateľ softvérových e-business riešení, ohlásila finančné výsledky za tretí štvrťrok tohto roku a za prvých 9 mesiacov roku 2002. Prevádzkový zisk za tretí štvrťrok 2002 výrazne vzrástol na 336 miliónov EUR oproti rovnakému obdobiu minulého roku (2001: € 159 miliónov). Prevádzkový zisk pred započítaním akciových kompenzačných programov a akvizičných nákladov sa zlepšil od minulého roku na 316 miliónov EUR (2001: € 201 miliónov).

Celkové tržby SAP AG za tretí štvrťrok 2002 vzrástli o 3 % oproti rovnakému obdobiu minulého roku na 1,7 miliardy EUR (2001: € 1,65 miliardy). Bez započítania kurzových zmien by objem výnosov v sledovanom období vzrástol o 10 %. Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou (EBITDA) tvoril 390 miliónov EUR (2001: € 235 miliónov).

Čistý zisk v 3Q 2002 vzrástol na 202 miliónov EUR (2001: € 37 miliónov). Výnos na akciu v treťom štvrťroku 2002 sa zvýšil na 0,65 EUR (2001: € 0,12). K 30. septembru 2002 má SAP celosvetovo 28.909 zamestnancov, čo predstavuje pokles o 2 % od 30. júna 2002.

V tohtoročnom treťom štvrťroku vzrástli tržby v regióne EMEA (Európa, Stredný Východ a Afrika) o 9 % na 913 miliónov EUR (2001: € 841 miliónov). Napriek znepokojeniu zo slabého ekonomického prostredia v Európe je EMEA pre SAP typicky silný región a očakáva sa, že tento trend bude pokračovať.

Spoločnosť SAP AG ďalej oznámila, že na základe pozitívnych obchodných výsledkov plánuje v budúcich mesiacoch spätný nákup akcií v hodnote 100 miliónov EUR. V tomto roku už firma nakúpila svoje akcie za 250 miliónov EUR.