SAP a Pixelpark CEE podpisujú zmluvu o spolupráci pre Mobile Business a Enterprise Portals v strednej a východnej Európe

ViedeňSpoločnosti SAP Austria GmbH a Pixelpark CEE Holding AG sa dohodli na spolupráci v oblasti riešení Mobile Business a Enterprise Portals. Spolupráca sa zameria na e-business projekty založené na SAP Mobile Engine a mySAP Enterprise Portals v Poľsku, Českej republike, Slovenskej republike a v Maďarsku.

Pixelpark CEE vyvinie on-line riešenia pre zákazníkov SAP podľa miestnych a odvetvových špecifík. Spoločnosť Pixelpark CEE získala SAP know-how pri spoločnom vývoji produktov vo Walldorfe, a zároveň má rozsiahle skúsenosti s vývojom systémov založených na technológiách JAVA. Zákazníci získajú komplexnú ponuku služieb: poradenstvo, vývoj, integrácia a lokálna podpora v každej krajine.

“SAP našla v spoločnosti Pixelpark CEE skúseného a zavedeného partnera pre integráciu business riešení, založených na internete, v strednej a východnej Európe,” povedal Heinz Hartinger, riaditeľ SAP pre oblasť CEE.

“SAP je vedúcim dodávateľom integrovaných e-business riešení v strednej a východnej Európe. Ak tieto riešenia skĺbime s našimi skúsenosťami s vývojom a implementáciou online aplikácií, môžeme ponúkať kompletné balíky e-business riešení, ktoré predstavujú jasné prínosy pre zákazníkov,” hovorí Alfred Höfinger, výkonný riaditeľ spoločnosti Pixelpark CEE.

Obe spoločnosti vidia budúcnosť e-business riešení v technológiách JAVA/J2EE.

O spoločnosti Pixelpark CEE

Skupina Pixelpark CEE v súčasnosti podniká v Rakúsku, Poľsku, na Slovensku a v Maďarsku a zamestnáva približne 100 ľudí. Medzinárodná spoločnosť v oblasti IT Service ponúka IT poradenstvo, vývoj, implementáciu a údržbu IT riešení založených na webe. Naviac Pixelpark CEE ponúka služby outsourcingu (application sourcing) pre popredných zákazníkov v západnej Európe. Medzi zákazníkov skupiny patria spoločnosti LloydsTSB, BMW, Mobilkom Austria, Citibank, Aventis Pharma, WestLB a ZDF.

O spoločnosti SAP

SAP je vedúcim poskytovateľom e-business softvérových riešení. SAP Austria GmbH je 100% dcérskou spoločnosťou SAP AG a bola založená v roku 1986. SAP Austria je tiež riadiacim centrom pre oblasť strednej a východnej Európy (CEE), ktorá predstavuje 28 krajín, vrátane Rakúska, Švajčiarska, Poľska, Českej republiky, Slovenskej republiky, Maďarska, Slovinska, Chorvátska, Rumunska a krajín SNŠ (vrátane Ruska, Ukrajiny, Kazachstanu a Pobaltských republík). SAP má v oblasti CEE približne 1800 zamestnancov, s obratom vyše 550 mil. Eur v roku 2001.