Modernizácia výberu a správy daní v USA

CSC Prime Alliance vybrala pre Americký daňový úrad (IRS) riešenie mySAP.com®

SAP Public Services, Inc. oznámila, že CSC Prime Alliance vybrala e-business platformu mySAP.com na modernizáciu Integrovaného finančného systému pre Americký daňový úrad (IRS). Computer Science Corporation získala mandát na realizáciu projektu modernizácie výberu a správy daní. mySAP™ Financials bude základom modernizačného programu.

Iniciatíva Integrovaného finančného systému bola založená na zlepšenie predkontácie výnosov, interného účtovníctva a rozpočtovníctva. Umožní pracovníkom IRS získať lepší prístup k interným riadiacim finančným údajom, sledovať operatívne informácie a rozhodovať na základe aktuálnych údajov.

“Hlavné vládne organizácie, ako IRS, môžu dosiahnuť vyššiu efektivitu pomocou transparentnosti ich riadiacich finančných systémov”, povedal Tom Shirk, viceprezident SAP Public Services. “Efektívny, dobre riadený finančný systém je základom pre úspešnú krátko aj dlhodobú prevádzku”. To, že CSC Prime Alliance vybrala mySAP.com, dokazuje, že SAP má riešenie, znalosti odvetvia aby pomohla kľúčovým organizáciám štátnej správy dosiahnuť výborne fungujúci e-government.”

Modernizáciu programového vybavenia amerických vládnych úradov nariadil v rámci programu Joint Financial Management Improvement Program(JFMIP) Kongres USA na zjednotenie finančného riadenia štátnej správy s cieľom zjednodušiť, spresniť a sprehľadniť daňové účtovníctvo. Základ jednotného finančného systému IRS vrátane nástrojov na konsolidáciu finančných výsledkov a výkazníctva bude tvoriť práve špecifické riešenie mySAP Financials.

Na Slovensku používa riešenie na podobnej báze Ministerstvo obrany SR, v Českej republike Ministerstvo vnútra ČR.

Viac informácií nájdete na http://www.sap.com/company/press/

O SAP Public Services, Inc.
SAP Public Services, Inc. je dcérska spoločnosť SAP America, Inc., ktorá je dcérskou spoločnosťou SAP AG, najväčšieho svetového dodávateľa e-business softvérových riešení. SAP Public Services umožňuje organizáciám verejného sektora, aby naplno zapojili svojich zamestnancov, zákazníkov a partnerov do novej internetovej ekonomiky. mySAP.com umožňuje vládnym organizáciám, sieťovým odvetviam, školstvu a zdravotníctvu využiť silu internetu na inteligentnejšiu, lepšiu a rýchlejšiu prácu vďaka optimalizácii zdrojov, riadeniu interných a externých vzťahov so zákazníkmi, zdieľaniu elektronických informácií, zvyšovaniu produktivity a plnením potrieb občanov. SAP Public Services má vyše 250 zamestnancov a sídli vo Washingtone, D.C. Viac informácií o spoločnosti nájdete na adrese www.sap.com/usa/publicservices .