SAP uvádza Enterprise Services Architecture ako novú koncepciu pre adaptívne podnikové riešenia

Webové služby pracujúce pre podnik
Všetky riešenia SAP® budú využívať novú, celopodnikovú Web Services architektúru

New YorkSpoločnosť SAP AG (NYSE: SAP) oznámila uvedenie Enterprise Services Architecture (ESA), koncepcie kompletných, na službách založených podnikových riešení, ktoré umožnia spoločnostiam získať dodatočné prínosy z už existujúcich technologických investícií tým, že umožnia celopodnikové využívanie web služieb. Nová podniková architektúra SAP je spojením skúseností SAP z obchodných procesov a odvetvových riešení s otvorenosťou web služieb a ďalších technologických štandardov. Poskytuje rámec pre vytváranie plne integrovaného IT prostredia postaveného výlučne na podnikových riešeniach založených na službách, ktoré prekonávajú hranice jednotlivých systémov a podnikov. V budúcnosti budú všetky SAP® riešenia vyvíjané na koncepcii ESA a očakáva sa, že stanovia nový štandard v jednoduchosti používania, škálovateľnosti, adaptabilite a rozšíriteľnosti. Spoločnosť tiež predstavila SAP NetWeaverTM, ďalšiu úroveň mySAPTM Technology – vedúcej integračnej a aplikačnej platformy SAP, ktorá tvorí technologický základ ESA.

ESA ukazuje, ako môže integračná a aplikačná platforma riadiť obchodné procesy prostredníctvom balíkov združených aplikácií naprieč existujúcimi riešeniami využitím web služieb. ESA prináša novú úroveň flexibility pre riadenie všetkých aspektov podnikových procesov, vrátane ľudí (vo všetkých rolách, zúčastňujúcich sa na hodnotovom reťazci), systémov (SAP aj non-SAP) a informácií (štruktúrovaných aj neštruktúrovaných). SAP NetWeaver, ako základ architektúry ESA, poskytuje nástroje, vzory, pravidlá a metodológie, ktoré umožňujú SAP a partnerom efektívne vyvíjať riešenia integrujúce rôzne podnikové procesy s cieľom prinášať novú úroveň flexibility a inovácie.

Strategická vízia novej podnikovej architektúry SAP predstavuje ďalšiu kapitolu návrhu podnikových riešení a predstavuje dôležitý míľnik v histórii vývoja aplikácií SAP. „Dnešné oznámenie je rovnako dôležité ako uvedenie 3-úrovňovej klient/server architektúry v roku 1992,“ povedal Hasso Plattner, spoločný predseda predstavenstva, výkonný riaditeľ a spoluzakladateľ SAP AG. „Dlhotrvajúci úspech SAP vyjadruje schopnosť preniesť neustále sa meniace potreby zákazníkov do komplexných podnikových riešení s využitím najnovších technologických poznatkov. SAP vyvinie nové riešenia v súlade s koncepciou Enterprise Services Architecture, čím umožní zákazníkom plne využiť možnosti dnešných technológií pre integráciu podnikových procesov naprieč všetkými ich systémami, prepojením dodávateľov, partnerov a zákazníkov v celom hodnotovom reťazci.“

3-úrovňová klient/server architektúra SAP sa rýchlo stala ‘de facto’ normou celého odvetvia, poskytovala základnú štruktúru, na ktorej systémy klient/server umožnili integráciu informácií a procesov na úrovni užívateľa, aplikácií a dát. 3- úrovňová klient/server architektúra je vysoko škálovateľná štruktúra, ktorá tvorí základ business riešení SAP, dnes prinášajúcich úspech vyše 19 000 spoločnostiam na celom svete.

Kým 3-úrovňová klient/server architektúra nahradila existujúce systémy založené na mainframe počítačoch, ESA umožňuje spoločnostiam udržiavať existujúce investície do svojich riešení a budovať na nich dôležité nové integrované riešenia. ESA reálne umožňuje integráciu heterogénnych aplikácií vytvorením architektúry založenej na web službách v rámci celého podniku. Táto architektúra považuje aplikácie za služby, ku ktorým môžu užívatelia jednoducho pristupovať, využívajúc otvorené, štandardizované web technológie.

SAP NetWeaver sprístupňuje architektúru ESA. Bližšie informácie o SAP NetWeaver nájdete v pripojenej tlačovej správe, „SAP ohlásil novú prevratnú integračnú a aplikačnú platformu SAP NetWeaver“.