mySAP Utilities vedie na trhu riešení pre podniky verejných služieb

BratislavaPodľa štúdie META Group SAP vedie v oblasti Utility s viac ako 800 zákazníkmi
vo viac než päťdesiatich krajinách.

Spoločnosť SAP oznámila, že je lídrom v oblasti riešení pre podniky verejných služieb, na základe publikovanej správy spoločnosti META Group, METAspectrum(SM) for Energy Utility Work Management Systems (METAspectrum pre systémy riadenia pracovných príkazov v energetických spoločnostiach). META Group je výskumná a poradenská spoločnosť, ktorá sa zameriava na informačné technológie a na stratégie transformácie podnikov. Hodnotenie potvrdzuje pozíciu lídra pre riešenie mySAP Utilities, ktoré je v prevádzke u 830 zákazníkov v 56 krajinách, a to ako na regulovaných, tak aj na deregulovaných trhoch.

Nové hodnotenie METAspectrum hodnotí dodávateľov softvérových riešení pre utilitné spoločnosti na riadenie pracovných príkazov a majetku spojeného so závodmi, prenosovými a distribučnými zariadeniami, ako aj na riadenie služieb v oblasti práce, pravidelných výmen, údržby a energie. Kvôli expanzii objemu projektov riadenia pracovných príkazov zahŕňa hodnotenie META nielen funkcionalitu riadenia pracovných príkazov, ale aj materiálového hospodárstva.

Funkcionalita mySAP Utilities umožňuje spoločnostiam riadiť majetok, projekty a pracovné príkazy v celej šírke procesov až po jednotlivé meracie zariadenia. Pokrývajú celý životný cyklus majetku od inštalácie cez údržbu, až po výmenu. Spracovanie pracovných príkazov vo vzťahu k majetku a zákazníkom v integrovanom prostredí zabezpečuje efektívnejšie služby pre zákazníkov. Riešenie SAP pre riadenie pracovných príkazov sa nachádza v segmente lídrov analýzy METAspectrum a zvlášť je vyzdvihovaná jej sila pri poskytovaní širokej funkčnosti naprieč všetkými aspektmi riadenia pracovných príkazov a jej významná prítomnosť a skúsenosti na trhu utilít.

„Vypracovali sme METAspectrum s cieľom umožniť IT odborníkom rýchlo vyhodnotiť dodávateľov softvéru na základe ich schopnosti ťažiť z vlastnej prítomnosti na trhu a na základe kritérií výkonnosti, ktoré sú na danom trhu najdôležitejšie,“ povedal Rick Nicholson, viceprezident a riaditeľ úseku Energy Information Strategies v META Group. „V súlade s opätovným zameriavaním energetických spoločností na základy podnikania zvyšujú bežné a plánované investície do systémov riadenia pracovných príkazov. Dodávatelia, ktorí ponúknu integrované riadenie pracovných príkazov, logistických reťazcov, mobilných pracovníkov a iné súvisiace funkcie, budú lídrami tohto trhu.“

Už tri desaťročia získava SAP odvetvové skúsenosti, poskytuje špecifické odvetvové riešenia pre riadenie dát, podnikových procesov a mobilných služieb a je jedným z vedúcich poskytovateľov integrovaných business riešení pre utilitné podniky. mySAP Utilities má 40% podiel na trhu podľa počtu zákazníckych pracovných staníc. Štyri roky po svojom spustení sú funkcie starostlivosti o zákazníkov a zákazníckeho servisu — kľúčové funkcie riadenia vzťahov so zákazníkmi v mySAP Utilities — licencované 340 utilitným podnikom na riadenie 190 miliónov dodávateľských zmlúv pre elektrinu, plyn alebo vodu.

„Naše ohodnotenie za lídra v štúdii METAspectrum odráža výkonnosť a hodnotu riešení SAP. Naša spolupráca s odvetvím utilít, ako aj priame strategické investície do výskumu a vývoja produktov sa ukazujú ako správne,“ povedal Klaus Heimann, senior viceprezident pre odvetvie utilít v SAP AG. „Väčšina utilitných podnikov, ktoré používajú SAP na riadenie pracovných príkazov, si tiež zvolili naše podnikové aplikácie pre riadenie financií, riadenie ľudských zdrojov a riadenie vzťahov so zákazníkmi, pretože vieme poskytnúť integrované riešenia, ktoré úspešne riešia výzvy odvetvia utilít.“