SAP Slovensko dosiahol v roku 2002 obrat 629 miliónov Sk

BratislavaSpoločnosť SAP Slovensko, najväčší dodávateľ softvérových riešení pre riadenie podnikov a organizácií na slovenskom trhu, dnes ohlásila finančné výsledky za rok 2002. Celkový obrat dosiahol výšku 629 miliónov Sk, čo predstavuje nárast o 2% v porovnaní s rokom 2001. Celkový obrat za predaj nových licencií produktov SAP sa oproti roku 2001 zvýšil o 6,4%, obrat v službách klesol o 6,3 %. Firma v roku 2002 potvrdila svoje výsadné postavenie v segmente podnikových aplikácií, a to nielen v oblasti výrobných odvetví ale aj v oblasti štátnej správy a finančníctva.

„SAP na Slovensku má za sebou ďalší úspešný rok. Sme radi, že po úspechoch v roku 2001 sa nám podarilo v roku 2002 rozbehnúť nové významné projekty. Podniky nielen vo svete, ale aj u nás sa vracajú k podstate podnikania, kde rozhoduje “bottom line“. Záujem zo strany zákazníkov je ako o ERP riešenia, tak o nové produkty SAP.“ Povedal Milan Hán, generálny riaditeľ SAP Slovensko s.r.o.

Medzi zákazníkov SAP na Slovensku v roku 2002 pribudli v oblasti utilít spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. a Martinská Teplárenská, a.s.. Ďalšími novými organizáciami využívajúcimi riešenia SAP sú Matador, a.s. a Štátna pokladnica (projekty dodávané spoločnosťou Hewlett-Packard). Z finančných inštitúcií sa užívateľom riešenia SAP stala Slovenská sporiteľňa a.s., z organizácií verejných služieb Všeobecná zdravotná poisťovňa.

Podľa posledného nezávislého prieskumu IDC dominuje firma SAP naďalej trhu podnikových aplikácií na Slovensku s podielom 61,9% (podľa metodológie IDC 2002). Podľa vyhodnotenia najväčších nefinančných firiem Slovenska Trend Top 100 z roku 2002, až 43 % z nich používa produkty SAP.

Graf: Vývoj obratu SAP na Slovensku v rokoch 1998 – 2002, v miliónoch Sk:
1998: 266 mil. Sk, 1999: 400 mil. Sk, 2000: 444 mil. Sk, 2001: 616 mil. Sk, 2002: 629 mil. Sk