Štát Louisiana si vybral portálové riešenie SAP® na zjednodušenie prístupu štátnych zamestnancov ku kľúčovým informačným zdrojom.

Prvé celoštátne zavedenie riešenia mySAPTM Enterprise Portal.

Baton Rouge, LASpoločnosť SAP ohlásila, že americký štát Louisiana zjednoduší a rozšíri prístup k informáciám pre svojich zamestnancov využitím riešenia mySAPTM Enterprise Portal. Počiatočný rollout je pre 45.000 zamestnancov. Toto rozhodnutie nasledovalo po úspešnej implementácii riešenia mySAP Human Resources (Ľudské zdroje) v roku 2000. mySAP Enterprise Portal zvýši rýchlosť a agilnosť štátnej správy, zníži administratívne náklady na ľudské zdroje a podporí IT štandardizáciu v celom štáte. mySAP Enterprise Portal je založený na integračnej a aplikačnej platforme SAP NetWeaverTM, navrhnutej na integráciu ľudí, informácií a procesov v organizáciách.

Cieľom zavedenia mySAP Enterprise Portal je zjednotiť rôznorodé odkazy na informácie a zabezpečiť, že všetky dôležité informačné zdroje štátu – bez ohľadu na to, v akom dodávateľskom systéme sú uložené – budú ľahko dostupné pre zamestnancov cez jedno užívateľsky orientované okno. “Out-of the box“ možnosti tohto riešenia uľahčia e-learning a online tréningový systém v reálnom čase. Riešenie poskytuje diferencovanú úroveň samoobslužných informácií pre riadiacich pracovníkov, ktorí získajú jednoduchý centralizovaný prístup k relevantným HR informáciám pre pracovníkov v ich tímoch.

“V Louisiane sme sa zaviazali obstarať viac a lepšie informácie pre ľudí, ktorí slúžia našim obyvateľom,“ povedal guvernér M.J. “Mike” Foster, Jr. “ Som veľmi rád, že ponúkame zamestnancom nášho štátu tento nástroj pre prístup k službám a informáciám o ich práci. Portál im uľahčí prácu a preto budú výkonnejší a efektívnejší. Je to dobrá správa pre daňových poplatníkov a obyvateľov štátu Louisiana.“

Robustná funkcionalita mySAP Enterprise Portal poskytuje maximálnu flexibilitu a personalizáciu pre zamestnancov štátnej správy. Rozhranie portálu je založené na rolách, čo znamená, že osobné preferencie zamestnanca sú prednastavené a každý zamestnanec môže pristupovať k informáciám, ktoré sa týkajú jeho pracovnej pozície, služobného veku a bezpečnostného zaradenia. Združená vyhľadávacia funkcionalita – schopnosť prehľadávať rozmanité databázy a aplikácie prostredníctvom jedného rozhrania – rozširuje možnosti samoobslužného získavania informácií pre zamestnancov.

Priekopníctvo štátu Louisiana v oblasti technológií SAP pre internú štátnu správu začalo zavedením mySAP Human Resources do viac než 300 organizácií štátu. Jedno integrované riešenie nahradilo tri mainframové systémy a dvadsať samostatných systémov v rôznych rezortoch. Približne 45.000 zamestnancov má prístup v reálnom čase k svojim personálnym záznamom, ktoré si môžu sami aktualizovať, napríklad zmeniť adresu alebo poisťovňu.

Zamestnanci štátu Louisiana budú môcť využívať nové funkcie samoobslužného servisu od augusta 2003. Manažérsky osobný servis a ostatné inovatívne funkcie budú zavedené v priebehu dvoch rokov. Nakoniec získa približne 100.000 zamestnancov štátnych organizácií, od univerzitných profesorov po personál v štátnych nemocniciach pohodlný prístup k informáciám cez mySAP Enterprise Portal.