E.ON Group si zvolila riešenie SAP pre utility

Vedúca svetová energetická skupina implementuje mySAP™ Business Suite

Walldorf, NemeckoSpoločnosť SAP AG (NYSE: SAP) oznámila, že skupina E.ON Group, sídliaca v Düsseldorfe, najväčšia svetová súkromná utilitná spoločnosť, sa rozhodla, že unifikovanú platformu pre jej spoločnosti v Európe a v USA bude predstavovať mySAP™ Business Suite. Riešenie zvýši agilitu v celej organizácii a po celom svete.

Po úspešných implementáciách v dcérskych spoločnostiach E.ON v Nemecku bude implementácia SAP zahŕňať vyše 55 tisíc užívatelov vo všetkých spoločnostiach skupiny.

Integrované riešenie mySAP Business Suite zahŕňa mySAP™ Utilities, mySAP™ Customer Relationship Management (mySAP CRM), mySAP™ Enterprise Portal a SAP® Strategic Enterprise Management (SEM) a kľúčové funkcionality mySAP™ ERP (riešenie SAP pre riadenie podnikových zdrojov). Riešenia SAP sú založené na SAP NetWeaver™, vedúcej integračnej a aplikačnej technologickej platforme.

„Táto dohoda s E.ON je významným krokom pri upevňovaní našej pozície vedúceho poskytovateľa business riešení pre odvetvie utilít,“ povedal Jim Hagemann Snabe, vedúci oddelenia Industry Business Sectors (IBS) Services v SAP AG. „Zvolením riešení z mySAP Business Suite ukázala skupina E.ON pridanú hodnotu, ktorú môžu zákazníci získať pri implementácii nových funkcií a rozširovaní ich IT stratégie na dlhodobý vzťah s SAP.“

mySAP Utilities ponúka odvetvovo špecifické funkcie pre hospodárne riadenie energetických dát (energy data management – EDM), riadenie zariadení, billing, cenotvorbu v reálnom čase a saldo konto odberateľa. Kľúčové možnosti mySAP CRM – ako sú riadenie kampaní, riadenie a analýza partnerov, mobilný predaj a mobilné služby – pomáhajú utilitným spoločnostiam zvyšovať vernosť zákazníkov, získavať nové obchodné príležitosti, podporovať rozhodovanie a riadiť výkonnosť podniku.

mySAP Enterprise Portal pomáha užívateľom optimalizovať procesy s cieľom integrovať a poskytovať presné informácie v reálnom čase manažmentu a zamestnancom. Vďaka svojmu širokému spektru funkcionality – ako je drag&relate alebo jednotné prihlásenie single sign-on – portálové riešenie SAP poskytuje na rolách založený, rýchly prístup k spoľahlivým informáciám v celom podniku.

SAP je jeden z vedúcich svetových poskytovateľov integrovaných business riešení pre odvetvie utilít. SAP má celosvetovo v tomto segmente 820 zákazníkov v 56 krajinách, čo predstavuje 60 percentný podiel na trhu, vyjadrený počtom užívateľských pracovných staníc. V Nemecku je tento podiel 85 percent. Na Slovensku je podiel SAP taktiež značný. Riešenie mySAP™ Utilities používa Východoslovenská energetika, a.s. V súčasnosti prebieha proces implementácie v spoločnosti SPP, a.s. a začal projekt implementácie v Západoslovenskej energetike, kde 49% akcií vlastní E.ON Energie AG, dcérska spoločnosť E.ON Group.