SAP predstavil riešenia mySAP Business Suite

Konferencia SAP Forum 2003 sa uskutočnila 28. mája 2003 v Bratislave.

BratislavaSpoločnosť SAP Slovensko pripravila pre svojich zákazníkov, obchodných partnerov a odbornú verejnosť podujatie s názvom SAP Forum 2003. Konferencia sa uskutočnila dňa 28. mája 2003 v hoteli Holiday Inn v Bratislave za prítomnosti viac ako 180 účastníkov. SAP Forum je podujatie určené pre súčasných a potenciálnych zákazníkov SAP. V odborných prezentáciách sa účastníci oboznámia so štruktúrou riešení a technológiou SAP, a s možnosťami ich využitia.

Cieľom podujatia SAP Forum 2003 je priblížiť zákazníkom, obchodným partnerom a odbornej verejnosti mySAP Business Suite. mySAP Business Suite produktovo nadväzuje na e-business platformu mySAP.com, ktorú SAP uviedol na trh v roku 2000.

Spoločnosť SAP prichádza na trh s rodinou riešení mySAP Business Suite, ktorá poskytuje 23 odvetvových riešení pre organizácie všetkých veľkostí. mySAP Business Suite je založená na novej technologickej platforme SAP® NetWeaver™.

SAP® NetWeaver™ je komplexná integračná a aplikačná platforma, ktorá umožňuje organizáciám integrovať ľudí, informácie a podnikové procesy naprieč technológiami a organizáciami. Prepája štruktúrované a neštruktúrované informácie, zosúlaďuje údaje z rôznych systémov — s dokonalou biznis inteligenciou, manažmentom znalostí a správou kmeňových dát. SAP NetWeaver je platformou kompozitných aplikácií SAP xApps a pre všetky riešenia mySAP Business Suite. Je implementáciou novej koncepcie podnikových aplikácií SAP Enterprise Services Architecture, kombinuje skúsenosti spoločnosti SAP v oblasti podnikových aplikácií s flexibilitou webových služieb a otvorených štandardov.

Na podujatí SAP Forum 2003 zazneli novinky a ukážky z vybraných medziodvetvových riešení, ktoré sú tiež súčasťou mySAP Business Suite. Napríklad plánovanie a riadenie logistického reťazca (mySAP SCM), spolupráca s dodávateľmi a riadenie dodávateľského reťazca (mySAP SRM), správa podnikových financií (mySAP Financials) — oblasť treasury a tiež novinky s oblasti riadenia vzťahov so zákazníkmi (People Centric CRM).

So záujmom sa stretla i prezentácia spoločnosti FEND a.s., prvého zákazníka na Slovensku, ktorý v apríli tohto roku upgradoval z verzie SAP R/3 4.5B na SAP R/3 Enterprise. SAP R/3 Enterprise je súčasťou rodiny riešení mySAP Business Suite.