Spoločnosť Energie AG dosahuje 23% mieru internej návratnosti investícií použitím riešenia CRM od SAP.

mySAP™ Customer Relationship Management poskytuje návratnosť investícií, utilitná spoločnosť znížila prevádzkové náklady o 63 percent.

Séria štúdií ukázala vysokú návratnosť investícií (ROI) dosiahnutú pri použití mySAP™ Customer Relationship Management (mySAP CRM). V publikácii ROI Review (Peppers and Rogers Group) sa uvádza, že break-even projektu mySAP CRM v Rakúskej utilitnej spoločnosti Energie AG bol dosiahnutý za dva roky a internú mieru návratnosti (IRR) 23% za tri roky. Riešenie mySAP CRM pomohlo firme Energie AG rozšíriť ponuku svojich služieb a poskytlo množstvo prevádzkových zlepšení zvýšením technickej prístupnosti ako aj efektívnosti plánovacích aktivít.

Použitím mySAP CRM sa výrazne zlepšili všetky obchodné procesy a komunikácia, a tiež poskytovanie pridanej hodnoty zákazníkom Energie AG integráciou prevádzkového a zákazníckeho systému. Prevádzkové zlepšenia mali priamy dopad na zníženie nákladov, zahŕňajúc 11 percentnú redukciu transakčného času v kontakte so zákazníkom.
mySAP CRM produkuje 63% pokles prevádzkových nákladov v porovnaní s predchádzajúcim systémom, používaným v minulosti v tejto spoločnosti. Ďalej Energie AG šetrí viac ako 100,000 EUR ročne na nákladoch na riadenie marketingových kampaní. mySAP CRM identifikuje zákazníkov a eliminuje nadbytočné kontakty.

Štúdia ROI Review o Energie AG a ďalšie ROI štúdie týkajúce sa mySAP CRM nájdete na: www.sap.com/solutions/crm/customersuccess/roi.asp