Stratégia pre ulititné spoločnosti: Zákazník na prvom mieste s mySAP™ CRM

Energie AG rozširuje poskytovanie služieb na základe dobrých skúseností s mySAP™ Customer Relationship Management

SAP oznámil, že nová verzia mySAP CRM spĺňa unikátne požiadavky utilitných spoločností. mySAP CRM rozširuje portfólio riešení SAP® pre Utilities s hlbokými znalosťami tohto odvetvia a so zameraním na efektívnu podporu zákazníka počas jeho celého životného cyklu. Spoločnosť Energie AG patrí medzi prvých, kto využíva výhody tohto riešenia s cieľom dosiahnuť lepšie výsledky v oblasti marketingových kampaní, zlepšiť riadenie predaja a služieb pre obyvateľstvo a zjednodušiť koncové obchodné procesy pre malých podnikateľov a priemyselných zákazníkov.
mySAP CRM podporuje business procesy, ktoré umožňujú zjednodušenie zákazníckeho servisu a optimalizujú energetické dáta. Rozšírená funkcionalita riešenia je zameraná na obchodné procesy pre malých podnikateľov a priemyselných zákazníkov, riadenie predaja obyvateľstvu, riadenie kampaní a portál account manažéra. Nové možnosti interakčného centra v mySAP CRM ponúkajú rozšírené komunikačné kanály (telefón, e-mail, textový chat a webovú komunikáciu) pre podporu marketingových aktivít v rôznych komunikačných kanáloch, zlepšenie služieb zákazníkom a spolupráce medzi poskytovateľmi služieb.

„Silná konkurencia a deregulácia trhu tlačí dodávateľov utilitných služieb k tomu, aby svoje služby viac orientovali na zákazníka a sledovali príležitosti na generovanie ďalších prímov a redukovanie prevádzkových nákladov,“ povedal Dr. Zarko Sumic, vice prezident, META Group Energy Information Strategies. „Vedúci dodávatelia sa sústreďujú na kľúčové oblasti procesov, ako sú predaje komerčným a priemyselným zákazníkom, a úzko spolupracujú so svojimi klientmi na tvorbe odvetvovo špecifických inovácií. Dodávatelia, ktorí majú významné geografické pokrytie a expozíciu pre rôzne energetické trhy sú tiež dobre vybavení pomáhať utilitným spoločnostiam dosahovať dobré výsledky v regulovanom, deregulovanom alebo prechodnom trhu na celom svete.“

Energie AG používa mySAP CRM pre získanie a využitie trhových príležitostí
Energie AG, vedúca spoločnosť v oblasti energie a infraštruktúry v Hornom Rakúsku používa mySAP CRM pre zlepšenie služieb zákazníkom a podporu nových fakturačných procedúr v súlade so smernicami oddeleného účtovníctva. Toto riešenie pomohlo firme spraviť veľký skok v zmysle nových, zákaznícky orientovaných funkcií, a zjednodušenie back-office a front-office procesov umožnilo 63% pokles primárnych prevádzkových nákladov. Energie AG očakáva generovanie dodatočných úspor s mySAP CRM pomocou rozšíreného predaja, redukciou marketingových nákladov a novým tokom príjmov založených na bohatých zákazníckych údajoch.

Obchodné procesy v segmente malých podnikatelov a priemyselných zákazníkov.
mySAP CRM umožňuje obchodným pracovníkom novými nástrojmi riadiť kontrakty s malými podnikateľmi a priemyselnými zákazníkmi, zahŕňajúc akvizíciu zákazníka, kvotáciu, dohodnutie kontraktu a poskytovanie služieb pomocou rôznych kanálov. Akonáhle je kontrakt uzavretý, zákazník a jeho údaje sa automaticky dostanú do back-office systému pre fakturáciu a účtovníctvo. Obchodný tím dostáva kompletné informácie v reálnom čase podľa zákazníckeho profilu a detailnej kalkulácie podľa kompletnej cenovej štruktúry v rôznych regiónoch.
Portál, na základe technologickej platformy SAP NetWeaver™, umožňuje zdieľanie informácií medzi oddeleniami nezávisle od operačného systému a rôznych obchodných procesov. Portál umožňuje obchodníkom a pracovníkom call centra sledovať informácie ako sú obchodné príležitosti, kvotácie, kontrakty, profily technických inštalácií, spotreba, celkové výnosy a štatistiky účtov z podnikových systémov. Potom môžu poskytovať jednotné relevantné informácie zákazníkom a obchodným partnerom.

Riadenie predaja obyvatelstvu
mySAP CRM podporuje kompletný obchodný proces pre obyvateľstvo, od informácií, po fakturáciu a analýzu. Pomocou rozšíreného riadenia predaja, môžu utilitné spoločnosti rýchlo reagovať na požiadavky obyvateľov na dodávateľskú zmluvu, podľa typu odberu. Toto spúšťa následné funkcie, ako je dodávka energie, fakturácia alebo história stavu dodávky energie. Pracovník služieb zákazníkom, vidí obchodné dáta, ktoré sa získavajú automaticky a používajú sa na výkazníctvo a analýzy.

Poznámka
Informácie o návratnosti investícií v Energie AG nájdete v samostatnej správe, ktorú nájdete na: www.sap.com/sk/company/press/.