Wolfgang Runge sa stal výkonným riaditeľom SAP CEE.

SAP sa pripravuje na rast v oblasti strednej a východnej Európy — dvojciferný rast v oblasti softvérových licencií za obdobie 1Q 2004

ViedeňVo vedení SAP pre strednú a východnú Európu sa uskutočnili zmeny. Na pozíciu výkonného riaditeľa SAP CEE (Central and Eastern Europe) bol začiatkom apríla 2004 menovaný Wolfgang Runge. Je nástupcom Heinza Hartingera, ktorý sa stal predsedom výkonného manažmentu CEE a členom manažmentu SAP pre EMEA (Europe and Middle East Area).

Wolfgang Runge dočasne riadil SAP Švajčiarsko a predtým bol zodpovedný za globálny produktový marketing SAP. Vo firme SAP pracuje už 17 rokov, má vek 42 rokov a pochádza z Horného Rakúska. Svoju kariéru začal vo výpočtovom stredisku Raiffeisen Cooperative v roku 1980. Neskôr nastúpil na IT oddelenie spoločnosti Voest Alpine Stahl GesmbH.

Wolfgang Runge nastúpil do SAP Rakúsko v roku 1987 ako konzultant pre logistiku so špecializáciou pre výrobné odvetvia a neskôr vybudoval oddelenie “Logistics Consulting“. Od roku 1994 do 1997 viedol novovytvorené oddelenie “Partner Management“ v SAP Rakúsko. Neskôr stál na čele Global Supply Chain Management Area, kde zastával kľúčovú úlohu v snahe SAP stať sa vedúcim poskytovateľom v tejto oblasti.

“Oblasť strednej a východnej Európy je pre SAP jedným z rastúcich trhov. Rozširovanie EÚ stimuluje ekonomiku v tomto regióne viac ako v minulosti. Od Heinza Hartingera preberám vynikajúco fungujúci región. Dvojciferný rast v oblasti softvérových licencií v období prvého štvrťroku 2004 tiež ukazuje, že sme na správnej ceste”, povedal nový výkonný riaditeľ Wolfgang Runge. Za hlavné produkty považuje Runge SAP NetWeaver, mySAP ERP a riešenia pre malé a stredné podniky.

“Wolfgang Runge je vynikajúci manažér, ktorého schopnosti sa osvedčili v minulých rokoch v mnohých medzinárodných riadiacich pozíciách v SAP. Rád by som srdečne poďakoval Heinzovi Hartingerovi za jeho prácu na tejto pozícií. Zastával hlavnú úlohu počas posledných 18 rokov budovania SAP Rakúsko a regiónu CEE, ktorý sa teraz stal druhým najväčším regiónom v EMEA. Táto zmena vo vedení oblasti CEE bola plánovaná dlhý čas a zabezpečuje kontinuitu ďalšieho rozvoja tohto regiónu“, povedal Leo Apotheker, člen predstavenstva SAP AG.

SAP Central & Eastern Europe (CEE)
Do regiónu strednej a východnej Európy patrí Rakúsko, Švajčiarsko, Maďarsko, Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Chorvátsko, Rumunsko, Srbsko a Čierna Hora, Bosna a Hercegovina, Macedónsko, Albánsko, Rusko a štáty CIS a tiež baltické krajiny (Litva, Estónsko a Lotyšsko). Vedenie SAP CEE sídli vo Viedni. Regionálny manažment je zodpovedný za strategické rozhodnutia a koordináciu aktivít. Oblasť CEE má v súčasnosti 1600 zamestnancov. Obrat dosiahol v roku 2003 sumu 622 miliónov EUR.