S podporou riešenia SAP zaregistroval SZIF už viac ako 27 000 žiadostí o „európske” dotácie.

Spoločnosť SAP ČR, najväčší dodávateľ podnikového aplikačného softvéru na českom trhu, oznámila, že Agrárna platobná agentúra pri Státním zemědělském intervenčním fondu (SZIF) úspešne zavŕšila už druhý mesiac produktívnej prevádzky s podporou implementovaného informačného systému SAP. Zadávateľom projektu bolo Ministerstvo zemědělství ČR (MZe).

Implementovaná sada riešení mySAP Business Suite je od 1. apríla vo fáze overovacej produktívnej prevádzky a v súčasnosti podporuje v rámci platobnej agentúry všetky kľúčové procesy súvisiace s čerpaním dotácií pre poľnohospodárske subjekty v ČR z agrárnych fondov Európskej únie.

Potrebným predpokladom pre plné zahájenie činnosti platobnej agentúry bolo úspešné ukončenie akreditačného procesu SZIFu k jeho organizačnej a informatickej pripravenosti plniť po vstupe ČR do Európskej únie úlohu platobnej agentúry podľa požiadaviek európskej a národnej agrárnej legislatívy. V januári 2004 naštartovaný akreditačný proces bol na sklonku apríla zavŕšený udelením akreditácie pre SZIF Ministerstvom financií ČR.

V súlade s tým umožňuje od 3. mája 2004 riešenie SAP registrovať dotačné žiadosti českých farmárov v informačnom systéme SZIF. K 31. máju tak bolo v informačnom systéme registrovaných a ďalej spracovávaných viac ako 27 000 žiadostí (prijatých v priebehu štyroch týždňov), ako napr. pre dotačné opatrenia SAPS (tzv. zjednodušené schémy platby na plochu) reprezentujú už cez 99 % celkovej evidovanej plochy poľnohospodárskej pôdy v ČR, na ktorú je možné žiadať finančnú podporu. Platobná agentúra má už v tomto roku distribuovať zhruba 27 mld. Kč z národných zdrojov a z poľnohospodárskeho fondu Európskej únie.

„Máme unikátny systém, ktorý nám dnes závidia i zavedené platobné agentúry dlhoročných členov EU,” uviedol Ing. Jan Höck, riaditeľ SZIF, pri prezentácii akreditovanej platobnej agentúry predsedovi vlády Vladimírovi Špidlovi a poslancom Parlamentu ČR dňa 6. mája 2004. „Nedostali sme ho ale na striebornom podnose. Obrovské úsilie sme museli vynaložiť i my. Naši pracovníci sa paralelne s pracovníkmi dodávateľa podieľali najprv na analýze, potom na presnom zadaní, tvorbe, kontrole, odskúšaní systému apod. Predstavovalo to stovky hodín práce naviac k bežnej činnosti našich zamestnancov, ale dnes sme z novo prijatých členských štátov jediní, kto má plne a bez obmedzenia akreditovanú a funkčnú platobnú agentúru. Asi najlepším dôkazom bola skutočnosť, že už od prvého dňa sme plynulo a bez problémov prijímali i žiadateľov zo Slovenska, ktorí svoju agentúru včas nemali.”

Spoločnosť SAP ČR realizovala projekt, ktorý sa zaraďuje k vôbec najväčšiemu nasadeniu aplikačného softvéru v Českej republike, v rekordnom čase necelých 6 mesiacov. Projekt bol spustený 10. októbra 2003, príprava a vypracovanie cieľového konceptu procesnej a technickej realizácie bola ukončená začiatkom tohto roku. Vlastná realizácia sa začala 5. januára 2004 a celý systém bol uvedený do produktívnej prevádzky začiatkom apríla. Významnými implementačnými partnermi SAP ČR boli spoločnosti Siemens Business Services a Helika Expert (teraz Hexpert).

„Z dôvodu zaistenia akreditácie zo strany Európskej únie bolo potrebné odovzdať úspešne zavedené riešenie už niekoľko týždňov pred našim vstupom do EU,” povedal Martin Bednár, generálny riaditeľ SAP ČR. „Projektu platobnej agentúry sa pod projektovým a integračným riadením SAP ČR počas niekoľkých mesiacov zúčastnilo viac ako sto našich a partnerských špecialistov a cez sto pracovníkov na strane MZe a SZIF. Vďaka ich úsiliu sa nakoniec podarilo zaistiť všetky požadované funkcionality v danom, veľmi krátkom termíne.”

V rámci projektu bol dodaný najnovší balík riešení mySAP Business Suite. V rámci tejto platformy SZIF využíva pre podporu externého portálu pre farmárov a interného portálu platobnej agentúry riešenie SAP Enterprise Portal (SAP EP). Riešenie SAP Customer Relationship Management (SAP CRM) umožňuje registrovať, kontrolovať a schvaľovať podané žiadosti o platby a modul SAP Public Sector – Collection and Disbursement (SAP PS-CD) spravuje platobné účty žiadateľov, platby, upomienky apod. Oblasť výkazníctva zabezpečuje riešenie SAP Business Information Warehouse (SAP BW), vrátane EU výkazov a operatívneho a analytického výkazníctva. Všetky aplikačné technológie sú následne integrované integračnou a komunikačnou infraštruktúrou SAP Exchange Infrastructure (SAP XI).

O SAP
SAP je vedúci svetový dodávateľ podnikových softvérových riešení. Riešenia SAP sú navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky spoločností všetkých veľkostí – od malých a stredných podnikov po globálne spoločnosti. Riešenia mySAP™ Business Suite sú založené na otvorenej integračnej a aplikačnej platforme SAP NetWeaver™, ktorá redukuje zložitosť, celkové náklady na vlastníctvo (TCO) a podporuje podnikové inovácie. Riešenia mySAP Business Suite pomáhajú podnikom a organizáciám na celom svete zlepšovať vzťahu so zákazníkmi, rozširovať spoluprácu s partnermi a zefektívňovať dodávateľský reťazec a obchodné operácie. Unikátne základné procesy rôznych odvetví, od automobilového priemyslu po verejnú správu sú podporované portfóliom 27 odvetvových riešení. V súčasnosti používa softvérové riešenia SAP® viac ako 22.600 organizácií v 120 krajinách prostredníctvom 76.100 inštalácií. SAP má zastúpenie vo vyše 50 krajinách a jej akcie sú obchodované pod symbolom “SAP” na viacerých burzách, vrátane Frankfurtskej a NYSE. (Ďalšie informácie nájdete na http://www.sap.com alebo na http://www.sap.sk)

Any statements contained in this document that are not historical facts are forward-looking statements as defined in the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Words such as “anticipate,” “believe,” “estimate,” “expect,” “forecast,” “intend,” “may,” “plan,” “project,” “predict,” “should” and “will” and similar expressions as they relate to SAP are intended to identify such forward-looking statements. SAP undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements. All forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from expectations. The factors that could affect SAP’s future financial results are discussed more fully in SAP’s filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”), including SAP’s most recent Annual Report on Form 20-F filed with the SEC. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, which speak only as of their dates.