SAP Slovensko predstavila svoje globálne vývojové centrum softvérových aplikácií pre malé a stredné podniky v Bratislave.

BratislavaSpoločnosť SAP Slovensko, v rámci rozvíjajúcich sa aktivít v strednej a východnej Európe, predstavila projekt nového vývojového centra sídliaceho v Bratislave. Centrum sa zaoberá prípravou produktov pre malý a stredný trhový segment. K dnešnému dňu, niekoľko desiatok odborníkov pracuje na lokalizácii a podpore globálneho produktu SAP Business One®, ktorý je v najnovšej verzii dostupný už aj na Slovensku.

Vývojové centrum v Bratislave zahŕňa centrum lokalizácie, ktorého úlohou je prispôsobovať globálny produkt rôznorodým požiadavkám lokálnych trhov, a centrum podpory, ktoré slúži na komunikáciu a riešenie partnerských požiadaviek zo všetkých krajín regiónu. Ďalšie globálne vývojové centrá sa nachádzajú v Číne a Izraeli.

Spoločnosť SAP plánuje v budúcnosti rozšírenie bratislavského vývojového centra s cieľom sprístupnenia produktu SAP Business One® i v ďalších krajinách a lokalizácie nových inovatívnych verzií. Z tohto dôvodu SAP Slovensko začala aj novú vlnu náboru odborníkov, spolu s ktorými sa bude usilovať o naplnenie stanovených zámerov a zvyšovanie spokojnosti svojich zákazníkov .