SAP ohlásil 10%-ný nárast tržieb za softvér v roku 2004.

Za štvrtý štvrťrok 2004 sa očakávajú tržby za predaj softvéru viac ako 1 m1d. EUR

WALLDORF – SAP AG (NYSE: SAP) ohlásil predbežné výsledky predaja softvéru za 4. štvrťrok 2004 vo výške 1 003 miliónov EUR, čo predstavuje 8%-ný nárast v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2003 (932 miliónov EUR). Tieto výsledky boli dosiahnuté aj napriek negatívnemu vplyvu menových kurzov, rapídnemu posilneniu EUR oproti USD vo štvrtom štvrťroku. Pri konštantných menových kurzoch to predstavuje 11%-ný nárast oproti rovnakému obdobiu roku 2003.

Tržby za softvér v roku 2004 sa očakávajú vo výške 2 361 miliónov EUR, čo predstavuje nárast o 10% oproti roku 2003 (2 148 miliónov EUR). Pri konštantných menových kurzoch to predstavuje 13%-ný nárast.

Celkové tržby za štvrtý štvrťrok 2004 sa očakávajú vo výške 2 401 miliónov EUR, čo predstavuje nárast o 8% oproti rovnakému obdobiu roku 2003 (2 215 miliónov EUR). Pri konštantných kurzoch to predstavuje nárast o 12% za rovnaké obdobie.

Celkové tržby za rok 2004 sa očakávajú vo výške 7 514 miliónov EUR, čo je 7%-ný nárast v porovnaní s tržbami vo výške 7 024 miliónov EUR za rok 2003. Pri konštantných kurzoch to predstavuje nárast o 10% oproti roku 2003.