SAP AG ohlásil obchodné výsledky za rok 2004

WALLDORF – Spoločnosť SAP AG (NYSE: SAP), najväčší dodávateľ podnikových softvérových riešení, oznámil svoje obchodné výsledky za rok 2004.

Tržby za predaj licencií produktov SAP v roku 2004 dosiahli 2,4 miliardy EUR, čo predstavuje oproti roku 2003 nárast o 10%. Tento výsledok predstavuje v celosvetovom meradle ďalšie zvýšenie trhového podielu na trhu podnikových aplikácií. Dvojciferný nárast bol dosiahnutý aj napriek negatívnemu vplyvu výmenného kurzu EUR voči USD počas roku 2004. Pri zachovaní konštantného výmenného kurzu, tržby za softvérové licencie vzrástli medziročne o 13%.

Celkové tržby spoločnosti v roku 2004 dosiahli 7,5 miliárd EUR, čo predstavuje 7%-ný nárast oproti roku 2003 (7,0 miliárd EUR). Pri konštantnom výmennom kurze EUR voči USD to prestavuje 10%-ný nárast. Čistý zisk za celý rok 2004 sa zvýšil na 1,3 miliardy EUR, čo je o 22% viac ako v roku 2003.

V roku 2005 spoločnosť očakáva v porovnaní s rokom 2004, nárast tržieb zo softvérových licencií približne o 10%-12%.

odiel SAP AG sa v poslednom štvrťroku 2004 na globálnom trhu veľkých dodávateľov podnikového softvéru zvýšil na 57%, oproti 53% na konci roku 2003.

Aj v minulom roku spoločnosť pokračovala v úspešnom prieniku na trh malých a stredne veľkých spoločností (SMB). Ku koncu roka 2004 bolo globálne registrovaných viac než 600 zákazníkov riešenia mySAP All-in-One a viac ako 5300 zákazníkov SAP Business One.

“Rok 2004 bol ďalším výnimočným rokom pre SAP,“ povedal Henning Kagerman, CEO spoločnosti SAP AG. “Ako sme očakávali, dosiahli sme dvojciferný nárast tržieb za softvér a pokračovali sme v zvyšovaní našej profitability. Tieto výborné výsledky sme naviac dosiahli v čase, kedy pokračujeme v investíciách do technológií, ktoré umožňujú zvyšovať našu inovatívnu schopnosť a sú predpokladom ďalšieho rastu SAP.“