SAP Slovensko dosiahol v roku 2004 obrat 852 miliónov Sk.

BratislavaSpoločnosť SAP Slovensko, najväčší dodávateľ softvérových riešení pre riadenie podnikov a organizácií na slovenskom trhu, ohlásila obchodné výsledky za rok 2004. Celkový obrat spoločnosti dosiahol výšku 852 miliónov Sk, čo oproti minulému roku predstavuje nárast o 13,7%. Podľa vyhodnotenia najväčších nefinančných firiem Slovenska Trend Top 100 z roku 2004, až 41% z nich používa produkty SAP.

Medzi zákazníkov SAP na Slovensku v roku 2004 pribudli napr. NBS, Ministerstvo školstva SR, ŽOS a.s., Trnava, Ozeta Neo, a.s., Trenčín, Pivovar Šariš, a.s. a Avex Production, s.r.o. Dolný Kubín.

Podľa posledného nezávislého prieskumu firmy IDC, firma SAP naďalej dominuje trhu podnikových aplikácií na Slovensku s podielom 63,5% (prieskum bol zverejnený v júli 2004 a obsahuje výsledky za rok 2003).

V decembri minulého roku firma SAP Slovensko úspešne uviedla na trh nový produkt pre malé a stredné podniky s názvom SAP Business One®. Na konci roku 2004 bolo na Slovensku už 16 inštalácií tohto produktu u 10 zákazníkov a 6 partnerských organizácií. Medzi zákazníkov, ktorí ku koncu roka 2004 používali SAP Business One v produktívnej prevádzke na podporu svojich obchodných procesov patria napríklad spoločnosti BaSYS, Jungheinrich, Meditrade, RLX Components a Stiefel – Eurocart. V roku 2005 očakáva SAP ďalšie desiatky nových slovenských zákazníkov tohto produktu.

„Rok 2004 bol rokom narastajúcej konkurencie, ktorá súvisí s oživením na našom trhu. Okrem tradičných odvetví, ako napríklad výrobné odvetvia, telekomunikácie alebo utility, nastal rýchly rast dopytu vo verejnej správe, postupne rastie dopyt aj v oblasti stredných a malých podnikov. Zákazníci dôkladnejšie zvažujú výber softvérovej aplikácie a aj jej dodávateľa. Sme radi, že v tomto meniacom sa prostredí sme dokázali posilniť našu vedúcu pozíciu na trhu podnikových aplikácií aj v roku 2004.“, povedal Milan Hán, generálny riaditeľ SAP Slovensko s.r.o.