Samsonite sa zapojil do programu SAP Safe Passage

Samsonite si vybral SAP a transformoval svoje globálne maloobchodné a veľkoobchodné operácie.

Spoločnosť Samsonite, jeden z najväčších výrobcov a distribútorov cestovných batožín, transformuje informačnú podporu svojich maloobchodných a veľkoobchodných aktivít na riešenie mySAP Business Suite s využitím odvetvovo špecifických funkcionalít SAP. Samsonite tak rozšíril zoznam podnikov, ktoré sa rozhodli využiť program SAP Safe Passage, súbor riešení, technológií a iniciatív umožňujúcich migráciu na riešenie SAP.

Samsonite bude využívať riešenie SAP v oblasti podpory retailových procesov, procesov spotrebiteľského priemyslu, výroby a financií s cieľom zlepšiť kľúčové podnikové operácie vrátane distribúcie, dopravy a logistiky, produktových inovácií, zisťovania stavu zásob, finančnej transparentnosti a regulačných požiadaviek.

Spoločnosť bude implementovať odvetvové riešenie SAP Apparel and Footwear Solution (SAP AFS), ktoré poskytuje výrobcom spotrebného tovaru funkcionalitu, ktorá umožňuje kombinovať celé spektrum veľkostí, štýlov a farieb pri jednotlivých výrobkoch. Samsonite zaháji migráciu pôvodného riešenia JD Edwards na mySAP Business Suite v januári 2006.

Kompletnú tlačovú správu nájdete na:
http://www.sap.com/company/press/press.epx?PressID=334