20% nárast tržieb SAP AG z predaja softvérových licencií v treťom štvrťroku 2005

Celoročný nárast tržieb za predaj softvéru za rok 2005 firma odhaduje na 12 – 14%

Walldorf, NemeckoSAP AG (NYSE: SAP) najväčší svetový dodávateľ softvérových podnikových riešení, ohlásil predbežné finančné výsledky za tretí štvrťrok a uplynulých deväť mesiacov do 30. septembra 2005.

Tržby za predaj softvéru sa v treťom štvrťroku 2005 zvýšili o 20% na 590 mil. EUR (2004: 491 mil. EUR). Pri konštantných menových kurzoch by bol medziročný nárast tržieb z predaja softvéru 19%. Celkové tržby za tretí štvrťrok boli vo výške 2,01 mld. EUR, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 13 %.

Za obdobie deviatich mesiacov roku 2005 vzrástli tržby z predaja softvéru o 18% na 1,60 mld. EUR (2004: 1,36 mld. EUR). Celkové tržby za deväť mesiacov roku 2005 dosiahli 5,76 mld. EUR (2004: 5,11 mld. EUR), čo predstavuje nárast o 13% v porovnaní s rovnakým obdobím deviatich mesiacov roku 2004.

Najvýznamnejšie vzrástli v treťom štvrťroku 2005 tržby za predaj softvéru v USA, a to o 34% na 199 mil. EUR (2004: 149 mil. EUR). V regióne EMEA bol nárast 6% na 263 mil. EUR (2004: 249 mil. EUR). V Nemecku vzrástli tržby z predaja softvérových licencií medziročne o 12%.

Spoločnosť SAP AG predstavila aj aktualizované plány na rok 2005. Očakáva vyššie tržby z predaja softvérových licencií s celoročným nárastom za rok 2005 v rozmedzí 12% – 14% v porovnaní s rokom 2004. Pôvodné očakávania boli vo výške 10% – 12%.