SAP očakáva 18%-ný nárast tržieb za softvér za rok 2005

Celkové tržby za rok 2005 prevyšujú pôvodné odhady
Očakáva sa 18% – ný nárast tržieb z predaja softvéru za štvrtý štvrťrok
Celkové tržby za rok 2005 sa očakávajú vo výške 8 500 mil. EUR, čo predstavuje 13% nárast

Spoločnosť SAP AG ohlásila predbežné výsledky tržieb z predaja softvéru za rok 2005 vo výške 2 780 miliónov EUR, čo predstavuje nárast o 18% v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2004 (2 361 miliónov EUR). (Pri konštantných menových kurzoch by nárast predstavoval 15%.) Predpokladaný nárast tržieb za predaj softvéru o 18% prekračuje pôvodný odhad spoločnosti vo výške 12%-14%.

Tržby z predaja softvéru za štvrtý štvrťrok sa očakávajú vo výške 1 180 miliónov EUR, čo predstavuje 18% nárast oproti rovnakému obdobiu v roku 2004 (1003 miliónov EUR; 12% nárast pri konštantných menových kurzoch.

Celkové tržby za štvrtý štvrťrok 2005 sa očakávajú vo výške 2 750 miliónov EUR, čo predstavuje nárast o 15 % oproti rovnakému obdobiu roku 2004 (2 400 miliónov EUR). Pri konštantných kurzoch to predstavuje nárast o 9 % za rovnaké obdobie.

Celkové tržby za rok 2005 sa očakávajú vo výške 8 500 miliónov EUR, čo je nárast o 13% v porovnaní s tržbami vo výške 7 500 miliónov EUR za rok 2004.

O spoločnosti SAP


SAP je vedúci svetový dodávateľ podnikových softvérových riešení*. Riešenia SAP sú navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky spoločností všetkých veľkostí – od malých a stredných podnikov po globálne spoločnosti. Riešenia mySAP™ Business Suite sú založené na otvorenej integračnej a aplikačnej platforme SAP NetWeaver®, ktorá redukuje zložitosť, celkové náklady na vlastníctvo a podporuje podnikové inovácie. Riešenia mySAP Business Suite pomáhajú podnikom a organizáciám na celom svete zlepšovať vzťahy so zákazníkmi, rozširovať spoluprácu s partnermi a zefektívňovať dodávateľský reťazec a obchodné operácie. Odvetvové riešenia SAP podporujú unikátne business procesy vo viac než 25 odvetvových segmentoch, od automobilového priemyslu až po verejnú správu. V súčasnosti používa softvérové riešenia SAP® viac ako 29 800 zákazníkov v 120 krajinách prostredníctvom 100 600 nštalácií. SAP má zastúpenie vo vyše 50 krajinách a jej akcie sú obchodované pod symbolom “SAP” na viacerých burzách, vrátane Frankfurtskej a NYSE.