František Imrecze sa stal riaditeľom pre obchod a marketing spoločnosti SAP Slovensko s.r.o.

Po viac ako desiatich úspešných rokoch práce v SAP Slovensko odchádza Peter Manda z pozície riaditeľa pre obchod a marketing za novými výzvami.

BratislavaVo vedení obchodu SAP Slovensko sa udiali zmeny. Na pozíciu riaditeľa pre obchod a marketing nastúpil vo februári 2006 František Imrecze (33). Je nástupcom Petra Mandu (36), ktorý pôsobil v spoločnosti SAP od začiatku jej pôsobenia na slovenskom trhu.

František Imrecze prichádza do SAP Slovensko zo spoločnosti T-Mobile Slovensko a.s., kde nastúpil na pozíciu senior manažéra predaja korporátnym zákazníkom vo februári 2002 a po roku sa stal výkonným riaditeľom divízie predaja. V rokoch 1997-1999 pôsobil ako senior account manažér pre oblasť bankovníctva a financií v spoločnosti Oracle Slovensko.

“Od Petra Mandu preberám riadenie organizácie, ktorej sa podarilo kontinuálne zlepšovať pozíciu SAP na slovenskom trhu a v roku 2005 dosiahnuť historicky najlepší výsledok vo výnosoch za predaj softvérových licencií a produktov. Jedným z mojich kľúčových cieľov je zabezpečenie dlhodobo udržateľného rastu výnosov z predaja softvéru. Tento cieľ sa budem snažiť dosiahnuť zmenou obchodného modelu v segmente malých a stredných firiem a podporou predaja našich produktov prostredníctvom partnerskej siete SAP. Som presvedčený, že v mojej pozícii budem môcť spojiť skúsenosti z riadenia predajných aktivít dynamického prostredia mobilného operátora, ako aj predchádzajúce skúsenosti z IT oblasti“, povedal František Imrecze, riaditeľ pre obchod a marketing SAP Slovensko.

“Peter Manda je vynikajúci manažér, ktorého schopnosti sa osvedčili v minulých rokoch vo významnej riadiacej pozícii v SAP, čo dokazuje neustále rastúci obrat firmy. V roku 2005, výraznou mierou prispel k prekročeniu hranice 1 miliardy Sk obratu spoločnosti SAP Slovensko. Rád by som srdečne poďakoval Petrovi Mandovi za jeho prácu. Zastával hlavnú úlohu počas viac než 10 rokov budovania značky SAP na Slovensku“, povedal Milan Hán, generálny riaditeľ SAP Slovensko.