SAP AG oznámil 18%-ný nárast tržieb za softvér za rok 2005.

Celkové tržby za rok 2005 vzrástli o 13%, prevádzkové výnosy vzrástli o 16%

Spoločnosť SAP AG (NYSE: SAP), najväčší dodávateľ podnikových softvérových riešení ohlásil finančné výsledky za rok 2005.

Tržby z predaja softvéru za rok 2005 boli 2 780 miliónov EUR, čo predstavuje nárast o 18% v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2004 (2 361 miliónov EUR). (Pri konštantných menových kurzoch by nárast predstavoval 15%.) Nárast tržieb za predaj softvéru o 18% prekračuje pôvodný odhad spoločnosti vo výške 12% – 14% .

Celkové tržby za rok 2005 boli 8 510 miliónov EUR, v porovnaní s tržbami za rok 2004 predstavuje nárast o 13% ( 2004: 7510 miliónov EUR ). Tržby z predaja softvéru v USA vzrástli o 31% na 820 miliónov EUR za rok 2005 (v roku 2004: 625 miliónov EUR) Pri konštantných menových kurzoch by bol nárast 28%. Tržby z predaja softvéru vzrástli v regióne EMEA o 8% na 1390 miliónov EUR za rok 2005 (2004: 1290 miliónov EUR ) Pri konštantných menových kurzoch by bol nárast 7% v porovnaní s rokom 2004. Tržby za predaj softvéru v regióne APA vzrástli o 25% na 363 miliónov EUR za rok 2005 (2004: 289 miliónov EUR ). Pri konštantných menových kurzoch by bol nárast 22%.

„Rok 2005 bol znamenitým rokom pre SAP“ povedal Henning Kagermann, CEO spoločnosti SAP. Zvýšili sme náš podiel na trhu a pokračovali v neustálom raste veľmi efektívnym spôsobom tak, aby sme dosiahli úspech v jednotlivých odvetviach, ale zároveň priniesli prospech našim zákazníkom, partnerom, a akcionárom.“