SAP CE: jedna organizácia pre zvýšenie schopnosti SAP prinášať výnimočnú hodnotu spoločnostiam všetkých veľkostí.

SAP zriadil novú organizačnú štruktúru pre Českú Republiku, Maďarsko, Poľsko a Slovensko

BRATISLAVA, BUDAPEŠŤ, PRAHA, VARŠAVASAP AG (NYSE: SAP) oznámil organizačnú zmenu s cieľom zvýšiť schopnosť priniesť očakávanú hodnotu pre zákazníkov v Českej Republike, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku. Organizačné jednotky spoločnosti SAP v týchto 4 krajinách budú úzko spolupracovať a vytvoria tak novú organizáciu, SAP Central Europe (SAP CE), vedenú Martinom Bednárom. Zdieľanie zdrojov a skúseností medzi susediacimi krajinami umožní spoločnosti SAP poskytnúť výnimočnú hodnotu zákazníkom všetkých veľkostí. Nová organizačná štruktúra bude podporovať flexibilné zabezpečovanie potrieb pre malé a stredné podniky ako aj veľké organizácie, a podpory rozvoja ich konkurenčnej výhody.

Vytvorenie SAP CE kombinuje štyri obchodné jednotky do jednej organizácie, ktorá slúži viac ako 2100 zákazníkom v regióne. Táto zmena v strednej Európe je v súlade s organizáciou ostatných novovytvorených obchodných jednotiek v rámci regiónu EMEA NEWS.

„Ako jednotná organizácia sme schopní skombinovať skúsenosti z trhov a lokálne osvedčené metódy a postupy zo štyroch rýchlo sa rozvíjajúcich krajín, ktoré majú podobné skúsenosti z veľkého ekonomického pokroku za posledných 15 rokov” – povedal Martin Bednár, generálny riaditeľ SAP CE. “Štyri krajiny vytvoria najväčší trh spomedzi nových členských štátov EU a ponúknu našim zákazníkom a potenciálnym zákazníkom dostatočný priestor na medzinárodný rozvoj, hlavne v segmente malých a stredných podnikov. Cieľom SAP CE je pomôcť im dosiahnuť konkurenčnú výhodu na ich lokálnom trhu a tiež aj na medzinárodnej úrovni. Verím, že nová organizácia, kombinujúca jedinečné znalosti a skúsenosti z transformácie centrálnej Európy je teraz schopná poskytnúť oveľa lepšie služby a zdieľať viac inovatívnych poznatkov so zákazníkmi ako nikdy predtým.” Manažment tím novovytvorenej organizácie SAP CE je vytvorený nasledovne: Martin Bednár, generálny riaditeľ regiónu a SAP Česká Republika, generálni riaditelia lokálnych organizácií:

Milan Hán (Slovensko), Grzegorz Rogaliński (Poľsko), Tamas Vahl (Maďarsko); a: Karel Feygl, riaditeľ pre sales operations; Christian Fleck, riaditeľ field services; Radosław Frańczak, pre-sales riaditeľ; Milan Hán, riaditeľ pre strategické aliancie; Robert Milczyński, riaditeľ pre marketing; Zbigniew Nasiłowski, finančný riaditeľ; Aleš Peč, HR riaditeľ, Jiří Synáček, riaditeľ oblasti solutions; Zsolt Veres, riaditeľ pre SME sales. Úloha country manažérov bola rozšírená o zodpovednosti pre vybrané strategické oblasti biznisu so silnou podporou regiónu EMEA NEWS. Nová maticová organizačná štruktúra poskytuje zamestnancom SAP možnosti profesionálneho rozvoja v rámci interných štruktúr v oblasti marketingu, strategických odvetviach priemyslu, sales operations, pre-sales, financií a partnerskej politiky.

Malé a stredné podniky strategickým trhom pre SAP CE

SAP sa v strednej Európe priblížil malým a stredným podnikom už v začiatku roku 2000 predkonfigurovanými riešeniami SAP partnerov. Hybridný model, ktorý kombinuje priamy a nepriamy predaj, sa ukázal ako efektívny spôsob poskytovania inovatívnych riešení veľkým organizáciám a tiež zastabilizoval pozíciu SAP na trhu malých a stredných podnikov. Približne dve tretiny SAP zákazníkov v regióne CE sú v segmente SME.

Výzvou pre SAP a SAP partnerov je využiť potenciál trhu SME a poskytnúť malým a stredným podnikom skutočnú hodnotu podnikových riešení SAP. SAP CE organizácia bude využívať SME stratégiu, ktorá je v súčasnosti zavedená v štyroch krajinách s cieľom optimalizovať go-to-market procesy a predstaviť nové prístupy k trhu malých a stredných podnikov. Vďaka svojej stratégii, použitiu osvedčených lokálnych metód a postupov, a expertízou odvetví, je SAP CE veľmi dobre pripravená ujať sa role lídra v oblasti softvérových riešení a stať sa hodnoverným poradcom pre malé a stredné podniky v Čechách, Maďarsku, Poľsku a Slovensku.

O spoločnosti SAPSAP je vedúci svetový dodávateľ podnikových softvérových riešení*. V súčasnosti viac ako 33 200 zákazníkov v 120 krajinách používa softvérové riešenia SAP® – od malých a stredných podnikov až po globálne spoločnosti. Riešenia SAP , založené na otvorenej integračnej a aplikačnej platforme SAP NetWeaver®, ktorá redukuje zložitosť a podporuje podnikové inovácie, pomáhajú podnikom a organizáciám na celom svete zlepšovať vzťahy so zákazníkmi, rozširovať spoluprácu s partnermi a zefektívňovať dodávateľský reťazec a obchodné operácie. Odvetvové riešenia SAP podporujú jedinečné obchodné procesy vo viac než 25 odvetvových segmentoch, vrátane špičkových technológií, zdravotníctva, obchodu, verejnej správy a financií. SAP má zastúpenie vo vyše 50 krajinách a jej akcie sú obchodované pod symbolom “SAP” na viacerých burzách, vrátane Frankfurtskej a NYSE. (Ďalšie informácie nájdete na http://www.sap.com alebo na http://www.sap.sk)(*) SAP definuje podnikové riešenia ako riešenie pozostávajúce z plánovania podnikových zdrojov a príbuzných softvérových riešení ako sú riadenie dodávateľského a odberateľského reťazca, riadenia vzťahov so zákazníkmi a riedenie životného cyklu produktov.

Viac informácií ohľadom SAP produktov:

Global Customer Center: +49 180 534-34-24

Informácie pre tlač:

František Imrecze, SAP Slovensko, +421 2 582 56 111, frantisek.imrecze@sap.com

Dominika Krzyżanowska-Kidała, SAP Central Europe +48 22 541 67 34, dominika.krzyzanowska@sap.com

Claire McPeak, SAP EMEA NEWS, + 43 699 1149 2202, c.mcpeak@sap.com