SOFTIP a SAP Slovensko podpísali zmluvu o spolupráci.

BratislavaPredstavitelia spoločností SAP Slovensko s.r.o. a SOFTIP, a.s. podpísali v hoteli Holiday Inn v prítomnosti novinárov memorandum o vzájomnej partnerskej spolupráci . Generálny riaditeľ SAP Slovensko p. Milan Hán a výkonný riaditeľ SOFTIP, pán Belo Zorkovský na následnej tlačovej konferencii odpovedali na otázky novinárov.

Oznámenie tejto spolupráce znamená pre trh SME nové možnosti komplexných dodávok moderných riešení a služieb v oblasti podnikových IS. SAP Slovensko zároveň získava v spoločnosti SOFTIP skúseného a silného partnera s vybudovanou sieťou verných zákazníkov. Hlavným cieľom tejto spolupráce je napĺňanie spoločnej vízie zameranej na spokojnosť zákazníka.

Tlačovou konferenciou bola zároveň odštartovaná celoročná komunikačná kampaň s názvom „Sila partnerstva“, ktorej cieľom je posilnenie oboch značiek na trhu SME. Jej súčasťou je okrem iného SOFTIP Roadshow 2007, ktorá sa uskutoční v priebehu marca v Beladiciach pri Nitre (15.3) v Žiline (22.3) a v Košiciach (29.3).

SOFTIP pôsobí na trhu informačných technológií od roku 1991. Má mnohoročné skúsenosti v oblasti návrhu, vývoja a implementácie softvérových riešení. Je jedným z najvýznamnejších poskytovateľov komplexných podnikových informačných systémov a súvisiacich služieb. Svoju dôveru mu prejavilo takmer 4000 zákazníkov a viac než 31 000 priamych užívateľov informačných systémov. Má zastúpenie v 13 mestách Slovenska vrátane všetkých krajských miest. Ako systémový integrátor zákazkových informačných systémov získal významné postavenie nielen na trhu Slovenska, ale v oblasti penzijných fondov aj v Českej republike. Je držiteľom významných ocenení v oblasti partnerskej spolupráce a manažérstva kvality.

Ďalšie informácie nájdete na http://www.softip.sk/

SAP je vedúci svetový dodávateľ podnikových softvérových riešení. V súčasnosti viac ako 38 000 zákazníkov v 120 krajinách používa softvérové riešenia SAP® – od malých a stredných podnikov až po globálne spoločnosti. Riešenia SAP , založené na otvorenej integračnej a aplikačnej platforme SAP NetWeaver®, ktorá redukuje zložitosť a podporuje podnikové inovácie, pomáhajú podnikom a organizáciám na celom svete zlepšovať vzťahy so zákazníkmi, rozširovať spoluprácu s partnermi a zefektívňovať dodávateľský reťazec a obchodné operácie. Odvetvové riešenia SAP podporujú jedinečné obchodné procesy vo viac než 25 odvetvových segmentoch, vrátane špičkových technológií, zdravotníctva, obchodu, verejnej správy a financií. SAP má zastúpenie vo vyše 50 krajinách a jej akcie sú obchodované pod symbolom “SAP” na viacerých burzách, vrátane Frankfurtskej a NYSE.

Ďalšie informácie nájdete na http://www.sap.com alebo na http://www.sap.sk

… pre nás najvhodnejší partner

… potvrdzujú riaditelia SAP Slovensko a SOFTIP o sebe, o svojich firmách i o práve uskutočnenom rozhodnutí odštartovať budúcu spoluprácu.

Čo od nej očakávajú?
Milan Hán, SAP: – SAP Slovensko (a nielen SAP Slovensko) presúva ťažisko svojich aktivít smerom na trh malých a stredných podnikov a organizácií. Je to trh, pre ktorý platia úplne iné pravidlá ako pretrh veľkých podnikov a nadnárodných organizácií. SOFTIP je úspešným a významným hráčom na trhu informačných technológií. Je firmou, ktorá pôsobí dlhé roky na slovenskom trhu SME a má veľké skúsenosti so zákazníkmi v tejto oblasti. Práve preto je pre nás najvhodnejším partnerom pre spoluprácu na trhu malých a stredných firiem.

Od tejto spolupráce očakávam vytvorenie tandemu, ktorý poskytne na základe svojich skúsenost a know- how najlepšie možné riešenia a podporu spoločným zákazníkom.
Belo Zorkovský, SOFTIP: – V prvom rade pôjde o rozširovanie pridanej hodnoty oboch spoločností pre našich zákazníkov a následne o posilnenie pozície v segmente malých a stredných podnikov. Garancia, ktorá z tohto partnerstva vzniká, vysiela jasný signál celému segmentu SME. Chceme sa usilovať o čo najväčší kus z tohto koláča a napredovať v posilňovaní imidžu SOFTIPu ako komplexného dodávateľa riešení pre segment malých a stredných podnikov.

Prečo ste si za partnera vybrali práve SOFTIP (resp. SAP Slovensko)?
Milan Hán, SAP: – SOFTIP je organizácia s dlhou tradíciu a znalosťou slovenského trhu. Partnerstvo s ňou obohatí aj SAP Slovensko a prinesie veľa užitočného spoločným projektom a tým aj pre našich zákazníkov. Hlavnou devízou tejto spolupráce bude spoľahlivosť a významný rozvoj riešení pre slovenský trh SME.
Belo Zorkovský, SOFTIP: – Niektorí naši zákazníci v segmente SME časom dozreli na sofistikovanejšie riešenia a zároveň si chceli zachovať štandardne vysokú kvalitu starostlivosti a služieb. Ide teda o veľmi elegantný spôsob ako nestratiť súčasných zákazníkov a zároveň naplniť ich očakávania. Potreba exaktných manažérskych rozhodnutí sa v čoraz väčšej miere presúva aj do segmentu malých a stredných podnikov. Pokračovanie snáh SOFTIPu o pochopenie zákazníka je nevyhnutným krokom k neustálemu napredovaniu firmy. SAP nám ponúkol riešenie, ktoré spĺňa tieto očakávania a zároveň vhodne dopĺňa naše portfólo.

Ako sa zmení situácia na trhu SME?
Milan Hán, SAP: – Ťažisko sa dnes aj z globálneho pohľadu presúva na trh SME. Všetky významné firmy zameriavajú svoje pôsobenie do tejto oblasti. Súboj o podiel na trhu sa bude a už sa vlastne aj odohráva, u tejto časti zákazníkov. Treba sa prispôsobiť požiadavkám tohto trhu.
Belo Zorkovský, SOFTIP: – SOFTIP začína predávať SAP, čo je veľmi významná situácia. Ukázalo sa, že SAP potrebuje na rast svojho biznisu partnera, ktorý tento trh pozná, má v ňom spokojných zákazníkov, tým rozumie, vie im poskytovať kvalitný servis a má potenciál a skúsenosti s implementáciou podobných produktov. Naše partnerstvo so SAPom vytvorí stabilné zoskupenie, poskytujúce skúsenosti a pochopenie potrieb trhu.

Čo vaše partnerstvo prinesie zákazníkom?

Milan Hán, SAP: – Zákazník získa riešenia vytvorené pre jeho potreby za podmienok, ktoré zohľadňujú charakteristiky tohto trhu.
Belo Zorkovský, SOFTIP: – Naši zákazníci, ktorí sa pre SAP rozhodnú, dostanú okrem kvality, na ktorú sú zvyknutí, aj nový produkt, ktorý definuje ešte väčší komfort v podnikaní.

Viac informácií Vám poskytne:

SOFTIP a.s. – Pavel Vítek, pvitek@softip.sk,

SAP Slovensko – Zuzana Fecková, zuzana.feckova@sap.com