Obrat SAP Slovensko za rok 2006 opäť prekonal hranicu 1 miliardy Sk.

Celkový obrat dosiahol výšku 1,085 miliardy Sk, čo je medziročný nárast o 5,0%

BratislavaSpoločnosť SAP Slovensko, najväčší dodávateľ softvérových riešení pre riadenie podnikov a organizácií na slovenskom trhu, ohlásila obchodné výsledky za rok 2006. Celkový obrat spoločnosti dosiahol výšku 1,085 miliardy Sk (podľa medzinárodných účtovných pravidiel US-GAAP), čo oproti minulému roku predstavuje nárast o 5,0% (rok 2005: 1,033 miliardy Sk).

„Rok 2006 potvrdil pokračovanie správne zvolenej stratégie SAP na trhu malých a stredných firiem. Podarilo sa nám výrazne posilniť pozíciu vďaka portfóliu produktov, ktoré spĺňajú potreby spomínaných organizácií, čo sa prejavilo podielom 40,3% na celkových softvérových tržbách SAP Slovensko“, povedal Milan Hán, generálny riaditeľ spoločnosti SAP Slovensko, s.r.o.

Podľa posledného nezávislého prieskumu firmy IDC, firma SAP naďalej dominuje trhu podnikových ERP aplikácií na Slovensku s podielom 56,8% (prieskum bol zverejnený v júli 2006 a obsahuje výsledky za rok 2005).

Medzi zákazníkov SAP na Slovensku v roku 2006, ktorí sa rozhodli pre SAP riešenia pribudli napr. Lesy Slovenskej republiky, š.p., Matador Automotive , a.s., SWAN, a.s., Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., PREMAGAS s.r.o., ZaMED, s.r.o. a AQUAPARK Poprad, s.r.o.

V roku 2006 spoločnosť SAP Slovensko spolu so svojimi partnermi úspešne realizovali projekty nasadenia prednastaveného riešenia SAP All-in-One ERP Package. Toto riešenie ponúka rýchlu implementáciu za pevne stanovený čas pri nízkych nákladoch. Výhody tohto tzv. balíkového riešenia využili napríklad firmy CRW Slovakia, s.r.o., Fagus s.r.o., Astra Pneu s.r.o., WLC, spol. s r.o. a iné.

Spoločnosť SAP aj v minulom roku pokračovala v úspešnom prieniku na trh malých a stredne veľkých spoločností s produktom SAP® Business One. Celkovo pribudlo 16 nových zákazníkov, medzi ktorých patria napr. Autopolis, s.r.o., SVENTEX, s.r.o., FAGOR SLOVENSKO, s.r.o., VÚC Košice a iné.

V roku 2007 bude Globálne vývojové centrum pôsobiace v rámci SAP Slovensko nadväzovať na predošlú spoluprácu s Ekonomickou univerzitou v Bratislave a jej Fakultou hospodárskej informatiky pri vývoji riešení pre trh malých a stredných podnikov. Poskytnutím licencií produktu SAP Business One pre Ekonomickú univerzitu budú môcť študenti a pedagógovia používať automatizované a globálne softvérové riešenie v rámci výučby. Zároveň Globálne vývojové centrum bude môcť využiť znalosti odborníkov z akademického prostredia na ďalší vývoj tohto produktu.

Na konci roku 2006 bolo zamestnaných v slovenskej pobočke SAP viac ako 130 zamestnancov. Nárast počtu zamestnancov v roku 2006 bol spôsobený rozširovaním Globálneho vývojového centra softvérových aplikácií pre malé a stredné podniky. Vývojové centrum v Bratislave zahŕňa centrum lokalizácie, ktorého úlohou je prispôsobovať globálny produkt požiadavkám lokálnych trhov, a centrum podpory, ktoré slúži na komunikáciu a riešenie partnerských požiadaviek zo všetkých krajín regiónu. Ďalšie globálne vývojové centrá sa nachádzajú v Číne a Izraeli.

Informácie pre tlač:
František Imrecze, +421 (0) 2-582 56 205, frantisek.imrecze@sap.com , CET