SAP ERP riadi administratívu mesta Viedne

Mesto Viedeň plánuje, že v roku 2009 bude každý deň používať softvér od SAP 8500 zamestnancov. V súčasnosti je to približne 5000 užívateľov.

BratislavaSpoločnosť SAP, najväčší dodávateľ aplikačného softvéru pre organizácie všetkých veľkostí, oznámila, že hlavné mesto Rakúska nasadilo novú verziu SAP ERP. Viedeň je prvou organizáciou na svete využívajúcou výhody najmodernejšieho nástroja pre integráciu súčasných systémov a funkcionalít. Oznámenie bolo zverejnené pri príležitosti konania konferencie pre zákazníkov a partnerov SAP- SAPPHIRE ´07, ktorá prebehla v rakúskom hlavnom mieste v dňoch 14. – 16. mája.

Viedenská mestská administratíva (VCA) riadi mestské aktivity pomocou svojich 70 centrálnych úradov a 23 obvodných úradov. Viac ako 36 tisíc zamestnancov v 70 viedenských obvodných úradoch zaisťuje každý deň hladký priebeh služieb občanom.

Začiatok spolupráce VCA a SAP sa datuje do roku 1999. Najskôr bolo zavedené finančné riadenie, materiálové riadenie a controlling na niekoľkých úradoch. Keďže sa softvér SAP osvedčil, mesto rozšírilo jeho použitie naprieč celou správou mesta. Systém od SAP nahradil dosluhujúce aplikácie a rozhrania, pretože náklady na ich údržbu boli príliš vysoké.

Implementácia nového integrovaného systému so sebou prináša výrazné úspory nákladov do IT. Po nahradení zastaraných systémov budú ročné úspory dosahovať čiastky 1,65 miliónov eur. Úplná náhrada sa očakáva v roku 2010. V poslednej fáze, okolo roku 2011, sa odhadujú ročné úspory vo výške 2,36 miliónov eur.

K výhodám nového systému patrí automatizácia procesov zbavujúca zamestnancov manuálnych činností. Najprv museli zamestnanci dáta z rôznych systémov do účtovných programov kopírovať manuálne, dnes sú posielané automaticky, čo znamená viac času na kontrolu správnosti údajov. Zamestnanci tiež získali viac času na zlepšenie starostlivosti o občanov.

Vďaka centralizovanému, integrovanému riešeniu sú zamestnanci schopní efektívnejšie spolupracovať. Užívatelia môžu hladko prechádzať medzi rôznymi oblasťami zodpovednosti. Táto prevádzková prepojenosť zvýšila kvalitu služieb a dostala ju na celkom novú úroveň. Zadávanie údajov je transparentné a môže ich založiť ktorýkoľvek zamestnanec. „Predtým potrebovali dvaja zamestnanci celý pracovný deň na spracovanie nových dát do systému. Dnes to robí systém automaticky, všetci zamestnanci už len overujú správnosť záznamov,“ povedal Heribert Skacel, vedúci projektu.

Systém ponúka širokú škálu reportov, z ktorých si zamestnanci môžu vybrať práve ten, ktorý práve potrebujú k práci. Táto vlastnosť si u nich získala veľkú podporu a systém si rýchlo obľúbili. Navyše im systém od SAP poskytuje dostatok dát, ktoré predtým chýbali. Vďaka týmto vlastnostiam môžu zamestnanci okamžite reagovať na požiadavky občanov. Občania sú spokojnejší, pretože sú obslúžení rýchlejšie a pri jednom „okienku“.

Implementačný tím mal za úlohu splniť tri základné ciele, zefektívniť procesy, zlepšiť služby občanom a zjednotiť technologickú platformu, na ktorej sú postavené štandardizované optimalizované administratívne procesy. „Tím SAP zvládol projekt profesionálne. Všetky tri úlohy boli splnené včas,“ povedal Skacel.