SAP vymenoval Manfreda Josepha generálnym riaditeľom regiónu Central Europe

Radomír Kolařík sa stáva generálnym riaditeľom SAP ČR

BratislavaSAP AG (NYSE: SAP) dnes oznámil vymenovanie Manfreda Josepha na pozíciu generálneho riaditeľa pre región Central Europe, ktorý zahŕňa Českú republiku, Maďarsko, Poľsko a Slovensko.

S okamžitou účinnosťou bude Manfred Joseph, zodpovedný za oblasť strategického plánovania, riadenia obchodných aktivít a služieb a celkovú výkonnosť regiónu Central Europe. Manfred Joseph bude reportovať Bartovi Hogendoornovi (Senior Vice President a člen EMEA Regional Leadership Team , ktorý zodpovedá strednú Európu). Manfred Joseph nahrádza vo funkcii Martina Bednára, ktorý odchádza zo spoločnosti realizovať svoje vlastné plány.

Manfred Joseph pôsobil v SAP vo funkcii výkonného riaditeľa regiónu Central Europe a zaslúžil sa o rast a profitabilitu celého regiónu. Pred nástupom do SAP vo februári 2007, Manfred Joseph zastával pozíciu výkonného riaditeľa v spoločnosti Systema Human Information Systems GES.m.b.H. v Rakúsku. V tejto pozícii bol zodpovedný za medzinárodný obchod a hlavne za oblasť podpory predaja v krajinách strednej, juhovýchodnej a východnej Európy.

Manfred Joseph bude môcť vo svojej novej pozícii uplatniť bohaté skúsenosti z oblasti manažmentu, ale aj marketingu, ktoré nadobudol počas svojho predošlého, viac ako 20-ročného pôsobenia na rôznych seniorných pozíciách v rámci západnej a strednej Európy.

“Manfred je silným lídrom a do novej pozície si prináša bohaté skúsenosti ” povedal Ernie Gunst, Prezident Customer Services Operations, SAP EMEA. “ Verím v jeho odborné znalosti, znásobené výnimočnou schopnosťou motivovať členov svojho tímu, vďaka ktorému dosahuje rast a ziskovosť v regióne.”

“Pokračovať v neustálom zlepšovaní pozície SAP v tomto regióne je pre mňa veľkou výzvou” povedal Manfred Joseph. “Mojou prioritou je zabezpečiť pre zamestnancov SAP a partnerov zdroje, ktoré im pomôžu dosahovať maximálnu spokojnosť zákazníka.”

Radomír Kolařík prevezme s okamžitou platnosťou pozíciu generálneho riaditeľa pre Českú republiku a bude reportovať Manfredovi Josephovi. Manfred, Radomír a Martin budú veľmi úzko spolupracovať do konca júna 2007, aby zabezpečili bezproblémový prechod na ich nové pozície.

Od apríla 1997 pôsobil Radomír Kolařík v pozícii obchodného riaditeľa v SAP ČR, kde bol zodpovedný za rast , profitabilitu a rozvoj obchodných aktivít, partnerskej siete a plánovania. Dobrá znalosť lokálneho trhu pomôže Radomírovi zamerať sa na potreby zákazníka a podporu rastu v regióne.

Informácie pre tlač:
Zuzana Fecková, +421 (0) 2-582 56 633, zuzana.feckova@sap.com, CET