Študenti si opäť zmerali sily na tohtoročnom TEAM SAP

BratislavaStredoškolskí študenti zapojení do programu Aplikovaná ekonómia každoročne majú možnosť zúčastniť sa súťaže v počítačovej simulácii trhu MESE (Manažérske a ekonomické simulačné cvičenie). Po základných kolách, ktorých sa zúčastnilo 324 študentov, sa 23. mája 2007 stretlo na štvordňovom finále súťaže Team SAP 16 dvojčlenných tímov s najlepšími výsledkami.

Samotný program simuluje skutočnú situáciu trhu niekoľkých firiem, ktoré v závislosti od investícií, daňových sadzieb a úverových limitov, investujú fiktívne finančné prostriedky do marketingu, výskumu a vývoja. Na základe priebežných výsledkov firiem po každom kole a správ o odvetví sa súťažiaci rozhodujú o kapacite svojich tovární, výške kapitálových investícií a cene produktov. Všetky firmy majú rovnaké počiatočné podmienky a ich snahou je získať najlepšie postavenie na trhu.

V rámci štvordňovej súťaže absolvovali študenti množstvo tímových aktivít zameraných na rozvoj manažérskych zručností a tímovej spolupráce. Súčasťou programu bola aj otvorená diskusia s Milanom Hánom, generálnym riaditeľom SAP Slovensko a riešenie prípadovej štúdie, v ktorej sa venovali problematike ľudských zdrojov. Ich úlohou bolo nájsť najvhodnejšie riešenia, logickými argumentmi ich presadiť a prezentovať potenciálnym klientom. Ako sa vyjadrila Zuzana Fecková, marketingová manažérka SAP Slovensko “Prípadová štúdia je veľmi príjemnou súčasťou našej práce na marketingu. Je zaujímavé pozorovať s akými kreatívnymi nápadmi študenti prichádzajú, osobne túto spoluprácu pokladám za prínosnú pre obe strany.”

A ako Team SAP vnímajú samotní študenti?

„Táto súťaž mi pomohla viac si uvedomiť nevyspytateľnosť trhu a zároveň lepšie pochopiť, že sú veci, ktoré sa dajú predpokladať a ten kto ich predvída, je o krok vpredu. Som rád, že som sa mohol stretnúť s ďalšími rovesníkmi s podobnými záujmami. Mnohí z nich boli naozaj kvalitnými protihráčmi.

Počas prípadovej štúdie som si viac uvedomil dôležitosť dobrého tímu a spolupráce. Vzájomné dopĺňanie našich myšlienok a postrehov nám pomáhalo posúvať sa ďalej pri riešení daných problémov.“


Jozef Vlčko, Gymnázium Jura Hronca, Bratislava

„Páčilo sa mi spoznať množstvo nových ľudí počas rôznych aktivít. Taktiež bolo veľkým prínosom stretnutie s generálnym riaditeľom SAP, pánom Milanom Hánom. Odborne a profesijne mi veľa dalo riešenie prípadovej štúdie, kde som mala možnosť ponúknuť svoje riešenia a následne ich prezentovať.
Čo sa týka samotnej simulácie MESE, bola kapitolou samou o sebe. Spravodajstvo, noviny, neustály tok informácii a prúd zmien spravilo z obyčajnej a nudnej hŕby matematických výpočtov napínavú súťaž. Súperenie o podiel na trhu a zisk sa prejavil pri zmenených podmienkach recesie a expanzie absolútne jasne.
Ak mám zhodnotiť, čo všetko mi dal TEAM SAP nebude to ťažké. Štyri dni smiechu skĺbené s poznávaním množstva ľudí, prehĺbením znalostí z oblasti komunikácie, marketingu, návod ako presadiť svoje riešenie. Je toho nepochybne viac, avšak všetky skúsenosti budem vedieť povedať až po tom, čo ich nevedomky využijem v praxi. Za seba si dovolím poďakovať všetkým, ktorí obetovali svoj čas, financie a nadšenie. Veď investícia do nadaných mladých ľudí, ktorí chcú na sebe pracovať , nie je stratenou investíciou.“


Lenka Nováková, Gymnázium Považská Bystrica

Víťazi súťaže Team SAP 2007:1. miesto

Jozef Vlčko a Peter Šimončič

Tím FIŠ

Gymnázium Jura Hronca, Bratislava2. miesto

Lenka Nováková a Mária Piačková

Tím JASASGPB

Gymnázium Považská Bystrica3. miesto

Ján Adam a Michal Štrba

Tím Tajfun

Združená stredná škola Ružomberok