SAP PONÚKA INOVATÍVNY PRÍSTUP K RÝCHLEJŠEJ ADAPTÁCII PODNIKOVÉHO SOFTVÉRU PRE STREDNE VEĽKÉ PODNIKY

Nový program pre SAP® Business All-in-One s rýchlym uvedením do prevádzky poskytuje predkonfigurované ponuky s jednoduchou on-line konfiguráciou na dosiahnutie rýchlych obchodných výsledkov a nižších celkových nákladov na vlastníctvo

BratislavaV rámci snahy o uspokojenie osobitných potrieb malých firiem a stredne veľkých spoločností, spoločnosť SAP AG (na Newyorskej akciovej burze NYSE kótovaná ako SAP) sprístupnila aj pre slovenský trh nový program pre svoje osvedčené riešenia SAP® Business-All-in-One s rýchlym uvedením do prevádzky. Tento program je určený pre stredne veľké spoločnosti z odvetvia výroby, služieb a obchodu a poskytuje im predkonfigurované procesy špecifické pre dané odvetvie, ktoré sú potrebné na zefektívnenie a sprehľadnenie činností predstavujúcich ich hlavný predmet podnikania. Táto ponuka spolu s databázovým produktom od spoločnosti SAP MaxDB a slobodnou voľbou operačného systému dokonca pomôže znížiť celkové náklady na vlastníctvo v prípade softvérového obchodného riešenia implementovaného priamo v podniku. Inovatívna on-line konfigurácia umožní perspektívnym zákazníkom prispôsobiť dané riešenie vlastným obchodným požiadavkám a získať komplexný odhad nákladov* pre kompletné riešenie SAP® Business All-in-One – a to všetko skôr, ako sa obchod začne realizovať. Tento program s rýchlym uvedením do prevádzky je už k dispozícii v Austrálii, Rakúsku, Belgicku, Holandsku a Švajčiarsku a počas roka 2008 bude uvedený aj v ďalších krajinách po celom svete.

Zákazníci získavajú okamžitú informáciu o obchodnej hodnote

Pre stredne veľké podniky, ktoré vyžadujú integrované, konfigurovateľné a rozšíriteľné obchodné riešenie implementované priamo v podniku so širokými možnosťami v rámci daného odvetvia, predstavuje softvérové riešenie SAP® Business All-in-One tú správnu voľbu. Príchodom tohto nového programu s rýchlym uvedením do prevádzky podniká spoločnosť SAP ďalší krok, aby poskytoval svojim zákazníkom inovatívne spôsoby na ľahký prístup k tej najmodernejšej technológii podnikového plánovania zdrojov (enterprise resource planning – ERP) a aby im umožnil dosiahnuť rýchlejšiu návratnosť vloženej investície. Pri tom všetkom poskytuje dlhodobú ochranu investícií zákazníkov. Tento program umožní spoločnostiam rýchlo získať obchodné procesy pre svoj typ podnikania a tieto procesy aj rýchlo uviesť do prevádzky. Spoločnosti budú schopné robiť lepšie informované obchodné rozhodnutia založené na väčšej prehľadnosti všetkých svojich postupov. Vďaka jasne definovanému súboru predkonfigurovaných odvetvových procesov je implementácia rýchla a predvídateľnejšia. Riešenie SAP® Business All-in-One, ktoré je založené na najmodernejšej aplikácii SAP® pre podnikové plánovanie zdrojov, sa bude dať svojím rozsahom ľahko prispôsobiť meniacim sa obchodným potrebám zákazníkov.

Perspektívni zákazníci si môžu pomocou on-line konfigurátora s jednoduchým používaním (navštívte www.sap.sk/konfigurator) ľahko nakonfigurovať riešenie SAP® Business All-in-One podľa vlastných obchodných potrieb a okamžite získať odhad nákladov* za softvérové licencie, služby a implementáciu, ako aj za požadovaný hardvér. Zástupca spoločnosti SAP alebo miestny kvalifikovaný partner so skúsenosťami v príslušnom odvetví bude potom poskytovať perspektívnemu zákazníkovi rady k ďalším krokom.

Nižšie celkové náklady na vlastníctvo sú kľúčové pri rozhodovaní o investícii do softvéru

Bez ohľadu na svoj obchodný model, priemyselné odvetvie alebo zemepisnú polohu majú stredne veľké podniky spoločnú potrebu – požadujú nízke celkové náklady na vlastníctvo, predvídateľnosť rozsahu projektu a času implementácie a dlhodobú ochranu svojej investície. Stredne veľkí zákazníci na niekoľkých trhoch už úspešne využívajú niektoré produkty spoločnosti SAP. Teraz SAP ponúka ešte ďalší inovatívny prístup, ktorého cieľom je skrátiť cyklus vyhodnotenia ponuky a ktorý je pre perspektívnych zákazníkov od samého začiatku cenovo prehľadný. Spoločnosť SAP uvádza na vybrané trhy po celom svete konfigurátor riešenia pre SAP® Business All-in-One s cieľom poskytnúť zákazníkom ďalšiu podporu v procese vyhodnocovania a konfigurácie. Konfigurátor riešenia je prístupný cez internet a perspektívnym zákazníkom umožňuje definovať svoje potreby v oblasti plánovania podnikových zdrojov v závislosti od ich priemyselného odvetvia v štyroch jednoduchých krokoch. Výsledkom je návrh riešenia a odhad nákladov na softvérové licencie, služby a implementáciu, ako aj na hardvérové komponenty.

V rámci ďalšieho uznania požiadaviek zákazníkov na nižšie celkové náklady na vlastníctvo spoločnosť SAP ponúka SAP® Business All-in-One ako úplné, vopred testované riešenie s vlastnou databázou spoločnosti SAP MaxDB, ktorá je cenovo úsporná a vysoko výkonná, ktorá si vyžaduje pomerne jednoduchú údržbu a je optimalizovaná pre riešenia spoločnosti SAP. SAP MaxDB pomáha výrazne znižovať celkové náklady na vlastníctvo tým, že pomáha znížiť čas venovaný správe systému, ako aj náklady na školenia a na personál. Schopnosť automatickej inštalácie produktu umožňuje zníženie celkových nákladov na vlastníctvo pre spoločnosti a partnerom dovoľuje lepšie sa sústrediť na poskytovanie pridanej hodnoty pre zákazníka.

„Vďaka tomuto vopred otestovanému automatizovanému inštalačnému postupu bolo možné výrazne znížiť čas implementácie predkonfigurovaného priemyselného riešenia, vrátane databázy, operačného systému a aplikácie SAP® ERP pre plánovanie podnikových zdrojov,“ uviedol Richard Hrabovský, SME Sales Manager SAP Slovensko. „Časovo náročná fáza nastavovania systému (customizácie) bola vynechaná a systém bol nainštalovaný a spustený za veľmi krátky čas.“

Okrem toho, že inovácie rýchlo inštalovateľného programu pre aplikáciu SAP® Business All-in-One môžu zákazníkom poskytnúť krátky čas do začatia využívania ich investície a nízke celkové náklady na vlastníctvo, poskytujú aj slobodu voľby. Zákazníci si môžu sami prispôsobiť riešenie vlastným obchodným požiadavkám jednoduchým výberom z predkonfigurovaných procesov pre dané priemyselné odvetvie, pričom vedia, že dané riešenie si môžu kedykoľvek rozšíriť, pokiaľ bude ich podnik rásť. Zákazníci sa môžu takisto sami rozhodnúť, aký operačný systém budú používať – či už SUSE Linux Enterprise od Novell, Unix alebo iný operačný systém – čo pomáha zaistiť maximálnu kompatibilitu s celkovou architektúrou IT.

„Ako jedna z vedúcich spoločností na trhu produktov pre malé a stredné podniky chápeme, že jedna veľkosť nemôže vyhovovať všetkým,“ povedal Richard Hrabovský, SME Sales Manager SAP Slovensko. „Preto sústavne pracujeme na ďalších inováciách, aby sme mohli zákazníkom ponúknuť možnosť jednoducho a rýchlo začať používať naše produkty, vidieť čo najskôr výsledky a mať istotu, že dostali riešenie, ktoré môže so zmenami ich obchodných potrieb rásť. SAP spolu so svojimi partnermi stále pracuje na inováciách s cieľom poskytnúť čo najrýchlejšie využívanie investície a umožniť našim zákazníkom dosiahnutie čo najnižších celkových nákladov na vlastníctvo. Spomínaný program pre SAP® Business All-in-One s rýchlym uvedením do prevádzky je ďalším výrazným príkladom toho, ako plníme svoje sľuby.“

* Odhad nákladov predstavuje iba odhad spoločnosti SAP a nie je platný pre partnerov; odhad nákladov partnerov sa môže odlišovať