SAP spúšťa SAP® EcoHub – portál riešení

SAP EcoHub urýchľuje identifikáciu, ohodnotenie a nákup partnerských riešení, ktoré dopĺňajú ponuku spoločnosti SAP

Integrácia názorov komunity, spätnej väzby a hodnotenia zosilňuje užívateľskú skúsenosť a zákazníkom dodáva novú hodnotu

BratislavaSpoločnosť SAP predstavila SAP® EcoHub – portál, ktorý uľahčuje identifikovať, vyhodnotiť a nakúpiť produkty, ktoré dopĺňajú riešenia spoločnosti SAP. Nová platforma zároveň poskytuje lepší prehľad a obsahuje spätnú väzbu od užívateľov doplnkových riešení.

„SAP EcoHub zjednodušuje proces identifikácie relevantných riešení, ktoré zodpovedajú obchodným potrebám a ktoré fungujú v rámci existujúcich SAP inštalácií,” uviedol Matt Stultz, viceprezident Global Information Technology, Newell Rubbermaid.

SAP EcoHub využíva silu komunitných sietí

Zákazníci na celom svete čelia meniacemu sa ekonomickému prostrediu, ktoré neustále tlačí na vyhodnocovanie operácií, identifikáciu príležitostí a k plneniu regulačných požiadaviek výkazníctva. Vďaka sile aplikácií SAP a pružnosti technologickej platformy SAP NetWeaver sa zákazníci dostávajú k možnosti využiť IT riešenia tretích strán, ktoré lepším spôsobom reagujú na tieto výzvy. SAP poskytuje zákazníkom prístup k doplnkovým riešeniam a ponukám, ktoré pre ich inštaláciu fungujú najlepšie.

SAP EcoHub zákazníkom umožňuje:

  • Urýchliť hľadanie – so schopnosťou navigovať po stránke podľa odboru alebo riešení, vyhľadávať podľa kľúčových slov, zoraďovať podľa relevancie či partnera, monitorovať, ktoré riešenia sú najčastejšie navštevované, a ktoré výsledky vyhľadávania sú hodnotené ako najlepšie.
  • Využiť možnosti interného pohľadu – a urobiť fundovaný výber riešení s možnosťou prístupu k spätným väzbám v komunite kolegov a expertov na biznis rocesy, sledovať príbehy úspešných zavedení a riešenia, ktoré preukázateľne zodpovedajú ich obchodným potrebám.
  • Zapojiť sa do dôveryhodného prostredia – na vytvorenie demo-riešenia na základe produktu SAP EcoHub v spolupráci s niektorým partnerom spoločnosti SAP, pýtať si viac informácií o akomkoľvek partnerskom riešení, zisťovať certifikácie riešení a podrobnosti integrácie a iniciovať nákup tohto riešenia.

Fórum orientované na výsledky

Prostredníctvom interaktívnych komunít ako je SAP Developer Network (SDN), Business Process Expert (BPX) a Industry Value Networks si zákazníci a partneri SAP môžu vymieňať nápady, diskutovať o svojich potrebách a identifikovať riešenia na rozšírenie svojich inštalácií, alebo rozpoznať príležitosti na inováciu nových riešení. Výsledkom takéhoto prístupu sú hodnotnejšie ponuky zo strany partnerov, zvýšená miera inovatívnosti medzi členmi komunity a výsledky u zákazníkov.

Video prezentáciu SAP EcoHub nájdete tu a názory partnerov na tejto stránke.

Informácie médiám:

Juraj Caránek, SEESAME, +421 907 726 214, caranek@seesame.com
Ewa Kwiecień, SAP, + 48 22 541 67 34, ewa.kwiecien@sap.com