EMEA zákazníci dosahujú úspechy s architektúrou SOA

BratislavaSpoločnosť SAP a Univerzita v St. Gallene v spoločnom výskumnom programe zhodnotili úspešnosťzákazníkov SAP a firiem, ktoré nemajú implementované riešenia od SAP. Výsledky potvrdili, že riešenie enterprise service-oriented architecture (SOA) pomáha organizáciám vytvárať predpoklady pre zvládnutie rastúcich nárokov ekonomického prostredia. Firmám sa tak aj v meniacich sa trhových podmienkach úspešne darí urýchlovať inovácie a štandardizovať podnikové procesy.

Stratégia enterprise SOA ponúka organizáciám možnosť optimalizovať svoju činnosť zlepšením partnerskej spolupráce. Umožňuje byť flexibilnejšími vo vzťahu voči zákazníkovi. Dostupnosť dát v reálnom čase zase urýchľuje procesy a pomáha redukovať náklady. Riešenia SAP teda pomáhajú podnikom riadiť a kontrolovať svoje kľúčové procesy. Sú tak schopné lepšie sa prispôsobiť dynamike trhu.

Najnovšie technologické riešenia spoločnosti SAP využívajú firmy po celom svete.
Spoločnosť SAP dodala do dnešného dňa viac ako 42 500 systémov SAP NetWeaver a vyše 10 000 inštalácií SAP ERP 6.0 po celom svete. Okrem toho spoločnosť SAP realizovala viac ako 2 800 enterprise services – menších funkčných komplexov, ktoré môžu byť ľahko a rýchlo upravené na vytvorenie nového podnikového riešenia. Stratégie enterprise SOA pomáhajú vytyčovať a napĺňať strategické ciele asi tisícke spoločností.

Informácie médiám:
Viktor Škulec, SEESAME, +421 917 654 602, skulec@seesame.com
Ewa Kwiecień, SAP, + 48 22 541 67 34, ewa.kwiecien@sap.com