IDC: SAP a Business Objects lídrami na trhu EPM

BratislavaPodľa správy analytickej spoločnosti IDC za rok 2007 sa spoločnosti SAP a Business Objects stali lídrami na trhu enterprise performance manažment. Štúdia analyzuje pôsobenie oboch spoločností za rok 2007, teda ešte pred akvizíciou Business Objects spoločnosťou SAP. Závery správy preukázali, že obe spoločnosti mali v sledovanom období väčšinový podiel na trhu a najvyššie tempo rastu v sektoroch aplikácií a nástrojov performance manažmentu. Spoločnosť SAP má podľa analýzy vedúce postavenie v oblasti aplikácií a Business Objects je lídrom v oblasti nástrojov performance manažmentu.

Sektor Performance manažmentu je súčasťou trhu Business Analytics Software. Z jeho celkovej hodnoty 22,1 miliardy dolárov tvorí Enterprise Performance Management (EPM) 70 %. Podľa záverov štúdie bol podiel spoločnosti SAP na trhu nástrojov EPM 11,2 %, Business Objects sa podieľal na trhu EPM aplikácií 7,6 percentami. Silné postavenie SAP na trhu je podložené výsledkami predaja EPM aplikácií. Spoločnosť Business Objects zase vyťažila najmä z predaja a vývoja nástrojov Business Intelligence. Po tohtoročnej akvizícii Business Objects sa výrazne rozšírila inštalačná základňa a produktové portfólio oboch partnerov. Akvizíciou silnej značky výrazne získali aj oblasti vývoja a marketingu.

Líderstvo na trhu a zrýchlenie tempa rastu Business Objects pramení aj zo súladu EPM s Business Intelligence a riešením Governance, risk and compliance. Business Objects je jediný dodávateľ, ktorý ponúka technológiu, ktorá zahŕňa komplexnú víziu a portfólio riešení, ktoré zjednocuje EPM, GRC a BI. Napríklad integrácia aplikácií SAP Strategy manažment a SAP GRC umožní inteligentné riadenie a sledovanie rizík. Manažérom to pomáha pochopiť kľúčové strategické, finančné, operačné a iné riziká a slúži tak ako relevantný základ pre plánovanie a realizovanie stratégií.

Po akvizícii v roku 2008 SAP a Business Objects spoločne pokračujú vo vývoji a rozširovaní už existujúcich SAP inštalácií. Zároveň sú však pripravení pomôcť zákazníkom, ktorí nepracujú s platformami SAP.

O Business Objects
Business Objects patrí od roku 2008 do portfólia spoločnosti SAP. Patrí medzi popredných softvérových dodávateľov riešení business intelligence; governance, risk and compliance; enterprise performance management . Umožňujú organizáciám na všetkých úrovniach realizovať ich obchodné stratégie, skvalitniť rozhodovací proces a zlepšovať výkonnosť. Produkty Business Objects využíva 42,000 klientov a 3,000 partnerov po celom svete. Viac informácií na www.businessobjects.com.

Informácie médiám:
Viktor Škulec, SEESAME, +421 917 654 602, skulec@seesame.com
Ewa Kwiecień, SAP, + 48 22 541 67 34, ewa.kwiecien@sap.com