Spoločnosť SAP oznámila dvojciferný rast tržieb za rok 2008

WalldorfSpoločnosť SAP dnes ohlásila predbežné hospodárske výsledky za rok 2008. Celkové tržby vzrástli oproti roku 2007 o 13 % na 11,567 mld eúr, pričom tržby za softvér a softvérové služby dosiahli hodnotu 8,457 mld. eúr. Spoločnosť dosiahla prevádzkovú maržu vo výške 24,6 %. Podiel SAP na svetovom trhu podnikových aplikácií a služieb ku koncu roka 2008 dosiahol 32,8 %, čo oproti rovnakému obdobiu v roku 2007 znamená nárast o 4,4 %.*

Spoločnosť SAP očakáva rok 2009 v znamení globálnej recesie, predovšetkým v jeho prvom polroku. SAP bude preto pokračovať v úsporných opatreniach a redukcii nákladov, ktoré začala už v októbri 2008. Úsporné opatrenia sa doknú aj počtu pracovníkov, ktorý by sa mal stabilizovať ku koncu roku 2009 na 48,500. „Veríme, že opatrenia súvisiace s redukciou nákladov nám umožnia prispôsobiť sa náročným trhovým podmienkam a zaručia dlhodobú konkurencieschopnosť spoločnosti. Nadchádzajúci rok 2009 bude rokom obmedzených možností. Našou prioritou budú aj naďalej produkty, ktoré spoločnostiam pomáhajú lepšie sa vysporiadať s dopadom recesie. Výhodou týchto produktov je rýchla implementácia a rýchla návratnosť investície,“ povedal Léo Apotheker, predseda predstavenstva SAP.

Informácie médiám:
Viktor Škulec, SEESAME, +421 917 654 602, skulec@seesame.com
Ewa Kwiecień, SAP, + 48 22 541 67 34, ewa.kwiecien@sap.com

*Použité údaje
Všetky uvedené údaje sú zatiaľ predbežné a neauditované. Sú v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardami US-GAAP a neodrážajú náklady spojené s akvizíciou Business Objects v roku 2008.