SAP Business Suite 7 – odpoveď na hospodársku krízu

BRATISLAVASpoločnosť SAP predstavila novú generáciu komplexného riešenia pre podniky SAP Business Suite 7. Obnovený produkt ponúka balík 150 funkčných zlepšení, ktoré rozširujú už existujúce aplikácie. Riešenie v sebe spája analytiku Business Objects s odvetvovými riešeniami. Business Suite 7 ponúka podnikom možnosť optimalizovať svoj výkon, zvýšiť efektivitu a znížiť IT náklady. Zároveň umožní sústrediť sa na prinášanie okamžitej hodnoty. Spoločnostiam to pomôže ostať konkurencieschopnými v neľahkom období.

Business Suite 7 je navrhnutý tak, aby bol schopný spolupracovať nielen so SAP inštaláciami, ale aj s aplikáciami od iných softvérových spoločností. Pokrýva procesy v celej šírke a prináša do nich prehľad. Produkt, vyvíjaný v spolupráci so zákazníkmi a partnermi ponúka špecifické odvetvové riešenia. „SAP Business Suite 7 umožňuje zákazníkom rýchlo sa adaptovať na nové prostredie a využiť len tie komponenty riešenia, ktoré sú pre ich biznis relevantné“, doplnil Jim Snabe, člen predstavenstva spoločnosti SAP. Rozširujúce balíky sa vzťahujú na všetky SAP aplikácie.

Spoločnosť SAP sa zároveň dohodla na užšej spolupráci s partnermi Atos Origin, Capgemini, IBM a Wipro. Partneri budú spolupracovať pri spustení Business Suite 7 v oblasti poradenstva, spoločných marketingových aktivít a pri rozširovaní produktu.

Informácie médiám:

Viktor Škulec, SEESAME, +421 917 654 602, skulec@seesame.com
Ewa Kwiecień, SAP, + 48 22 541 67 34, ewa.kwiecien@sap.com