SAP Slovensko s dvojciferným nárastom tržieb

BRATISLAVASpoločnosť SAP Slovensko dosiahla v roku 2008 predbežné celkové tržby 41,9 mil. eur (1,26 mld. Sk), čo predstavovalo medziročný nárast o
16,5 %. Pod výsledky sa podpísal predovšetkým rast predaja softvérových licencií, medziročne o 34 %. Tržby za softvérovú údržbu oproti roku 2007 vzrástli o 19 % a oddelenie konzultingu si medziročne pripísalo 27 percentný nárast tržieb.

„Z výsledkov za minulý rok je zreteľné, že firmy každej veľkosti si začínajú uvedomovať potrebu lepšie riadiť vlastné procesy. Dokazuje to náš rast na trhu malých a stredných podnikov. Cez úzku spoluprácu s partnermi sa výraznejšie posúvame k špecifickým riešeniam pre jednotlivé odvetvia podnikania,“ hovorí Milan Hán, generálny riaditeľ SAP Slovensko.

Minuloročnou akvizíciou svetovej jednotky v oblasti business intelligence, spoločnosti Business Objects, spoločnosť SAP rozšírila svoje portfólio o platformu pre analýzy, a reporting a riešenia pre optimalizáciu riadenia výkonnosti. Začiatkom tohto roku SAP predstavil novú generáciu komplexného riešenia SAP Business Suite 7, ktorý v sebe spája 150 funkčných vylepšení a nástroje Business Objects s odvetvovými riešeniami. „IT riešenia sú dnes motorom ďalšieho rastu spoločností, dokážu upozorňovať na slabé miesta v hospodárení, ale predovšetkým poskytujú ucelený a transparentný pohľad na chod firmy. Toto je obzvlášť dôležité v čase ekonomickej recesie,“ dopĺňa Milan Hán.

Informácie médiám:
Viktor Škulec, SEESAME, +421 917 654 602, skulec@seesame.com
Ewa Kwiecień, SAP, + 48 22 541 67 34, ewa.kwiecien@sap.com