SAP a Landys+Gyr prichádzajú s integrovaným riešením

BratislavaSpoločnosti SAP a Landis+Gyr oznámili podpísanie dohody o spolupráci v oblasti vývoja softvéru pre energetický priemysel. Dohoda sa týka integrácie meracích systémov Landis+Gyr s aplikáciami SAP for Utilities. Prepojenie meracích sústav s podnikovými aplikáciami umožní zjednodušiť podnikové procesy. Údaje a informácie o spotrebe energií budú dostupnejšie a viditeľnejšie v rámci podnikových systémov. Detailné sledovanie a analýza dát umožní zvýšiť efektivitu procesov a úsporu energie.

Meracie systémy Landys+Gyr budú vďaka technológiám SAP škálovateľné, softvér skvalitní najmä fakturáciu a zákaznícke služby. Budú schopné spolupracovať s najmenšími zariadeniami, ale aj so sústavami s niekoľkými miliónmi meracích staníc. Nový systém prinesie prehľad a kontrolu do informačných tokov v oboch smeroch.

„Zvýšený dôraz na energetickú efektívnosť a zavádzanie inteligentných meracích systémov si vyžaduje spoluprácu meracej techniky a informačných riešení,“ hovorí Stefan Engelhardt, výkonný manažér SAP Utilities Industry Business Unit. „Integrácia meracích systémov Landys+Gyr so softvérom SAP for Utilities umožní zákazníkom efektívne prekonať rozdiely medzi informačnými systémami a meracou technikou, čo významne zvýši návratnosť investícií.“

Informácie médiám:
Viktor Škulec, SEESAME, +421 917 654 602, skulec@seesame.com
Ewa Kwiecień, SAP, + 48 22 541 67 34, ewa.kwiecien@sap.com

O spoločnosti Landys+Gyr:
Už viac ako storočie Landys+Gyr pomáha svojim zákazníkom využívať energie. Poskytuje metrologické systémy a riešenia, ktoré umožňujú zákazníkom zlepšiť ich energetickú efektívnosť a zredukovať náklady spojené s energiami. Landys+Gyr ponúka široké portfólio produktov a služieb v rôznych oblastiach. Je svetovým lídrom v metrológii v oblasti elektrickej energie s dominantnou pozíciou v oblasti inteligentných meracích systémov.

Spoločnosť zamestnáva viac ako 5 000 pracovníkov v 30 krajinách po celom svete. Viac informácií na www.landisgyr.com