SAP World Tour 2009 aj na Slovensku

BratislavaCelosvetová konferencia SAP World Tour 2009 sa 14. mája zastavila aj v hlavnom meste Slovenska. V poradí štvrtý ročník konferencie sa venoval aktuálnej a horúcej téme efektívneho riadenia podniku v čase ekonomickej neistoty, teda priamo výzvam z oblasti riadenia podniku, ktorým musí manažment v súčasnosti čeliť. Najvýznamnejšie podujatie SAP Slovensko v tomto roku organizovala spoločnosť v spolupráci s 18 partnermi.

V úvodnej časti konferencie prezentovali odborníci z oblasti ekonómie a poradenstva pohľad na súčasnú ekonomickú situáciu a jej vplyv na slovenský trh. Prezentujúci sa zhodli, že nové ekonomické podmienky dávajú vyšší dôraz na stratégiu a riadenie každého podnikateľského subjektu. V ďalšom bloku sa špecialisti SAP Slovensko venovali novinkám produktového portfólia SAP. Priblížili komplexné riešenie Business Suite 7 a predstavili aj horúcu novinku – inovatívny SAP BusinessObjects Explorer. SAP Slovensko tak len dva dni po svetovej premiére v americkom Orlande predstavil slovenským zákazníkom a partnerom inovatívny a podľa mnohých revolučný softvér v oblasti Business Intelligence. „Neľahká hospodárska situácia vyvolala zvýšený dopyt po riešeniach podporujúcich manažérske rozhodovanie. To do značnej miery ovplyvňuje smerovanie našich produktov,“ vysvetľuje Milan Hán, generálny riaditeľ SAP Slovensko. Poobedňajšia časť bola rozdelená do štyroch odborných sekcií. Hostia tak mali možnosť spoznať partnerské riešenia pre oblasti retailu, utilít, či výroby, bližšie sa zoznámiť s technologickými novinkami z oblasti Business Intelligence, flexibilnej IT architektúry, ako aj vypočuť si odporúčania odborníkov z SAP v oblasti podpory biznisu v meniacich sa ekonomických podmienkach.

Na konferencii sa zišlo približne tristo hostí z radov existujúcich, či potenciálnych zákazníkov, ako aj zástupcov partnerských spoločností. Našim cieľom bolo vytvoriť platformu nielen pre prezentáciu technologických noviniek, ale aj pre výmenu praktických skúseností a zoznámenie sa s novými trendmi v informačných technológiách. Myslím, že sa nám tento cieľ spoločnými silami podarilo naplniť,“ uzatvára Milan Hán.

O BusinessObjects
Business Objects patrí od roku 2008 do portfólia spoločnosti SAP. Patrí medzi popredných softvérových dodávateľov riešení Business Intelligence; governance, risk and compliance; enterprise performance management. Umožňujú organizáciám na všetkých úrovniach realizovať ich obchodné stratégie, skvalitniť rozhodovací proces a zlepšovať výkonnosť. Produkty BusinessObjects využíva 42 000 klientov a 3 000 partnerov po celom svete. Viac informácií na www.sap.com/sapbusinessobjects

Informácie médiám:
Viktor Škulec, SEESAME, +421 917 654 602, skulec@seesame.com
Ewa Kwiecień, SAP, + 48 22 541 67 34, ewa.kwiecien@sap.com