Jednoduchšie plánovanie maloobchodných kampaní

Nové riešenie od SAP zefektívňuje podporu predaja s dôrazom na nákupné trendy

BratislavaSoftvérová spoločnosť SAP AG (NYSE: SAP) predstavuje aplikáciu SAP Promotion Management for Retail 7.0. Nové riešenie pre maloobchod prináša nástroje, ktoré pomáhajú vytvárať úspešné a efektívnejšie kampane pre podporu predaja. Pomáha odstraňovať množstvo manuálnej práce, ako vyhľadávanie a spracovávanie údajov z rôznych databáz, rýchlo adaptuje zmeny a znižuje mieru chybovosti. Nástroj je vhodný pre malých obchodníkov, ako aj pre veľké obchodné reťazce a pokrýva všetky dôležité maloobchodné kanály.

Kľúčom k profitabilite v maloobchode je úspešná podpora predaja. Vývoj kampaní je však častokrát veľmi zložitý. Zapája množstvo oddelení, manuálna práca prináša chybovosť a náklady na kampaň častokrát neodrážajú pôvodné rozpočty a ciele. V prípade globálnych kampaní zohráva významnú rolu v dizajnovaní plošných kampaní aj špecifickosť lokálnych a regionálnych trhov.

SAP Promotion Management for Retail je flexibilným riešením, ktoré podporuje kvalitnejšiu spoluprácu medzi oddeleniami marketingu, predaja a reklamy. Koordináciou ich aktivít umožňuje zvýšiť produktivitu a skrátiť čas potrebný na realizáciu akýchkoľvek zmien. Vďaka špeciálnej funkcionalite umožní vytvoriť relevantnú a presnú podporu predaja podľa produktu, kategórie a oblasti. Efektívnym využitím zdrojov optimalizuje náklady a pomáha obchodníkom lepšie analyzovať finančnú výkonnosť svojich kampaní. Skrátením času nevyhnutného na ich realizáciu, znižuje celkové náklady na ich vykonanie. Nižšia chybovosť zníži nároky na kontroly, čo pomôže dosiahnuť vyššiu efektivitu.

Modulárny princíp tohto softvéru umožňuje jeho rýchlu implementáciu. Vo veľmi krátkej dobe je schopný pokryť kľúčové potreby biznisu. Okrem dizajnovania a realizácie maloobchodných kampaní pre podporu predaja, umožňuje rýchlo reagovať na zmeny v nákupných trendoch a trhových podmienkach.

Informácie médiám:
Viktor Škulec, SEESAME, +421 917 654 602, skulec@seesame.com
Ewa Kwiecień, SAP, + 48 22 541 67 34, ewa.kwiecien@sap.com