Verejné financie pod drobnohľadom

Nový softvérový balík prináša prehľad a kontrolu do nakladania s finančnými prostriedkami vo verejnej správe

BratislavaSpoločnosť SAP predstavuje softvérový balík, určený pre podporu riadenia a výkazníctva inštitúcií vo verejnom sektore. Nový nástroj prinesie jasný pohľad na ich hospodárenie. Inteligentné nástroje z portfólia SAP BusinessObjects, ktoré sú súčasťou tohto riešenia, umožňujú sledovať a optimalizovať výkonnosť inštitúcií. Balík riešení je vhodný pre všetky úrovne a oblasti verejnej správy a samosprávy.

Verejný sektor má dnes možnosť získať nebývalé množstvo finančné prostriedkov prostredníctvom dotácií, fondov, či iných ekonomických stimulov. Organizácie verejnej správy potrebujú preukazovať transparentné a efektívne využívanie týchto prostriedkov. Nové riešenie v sebe účinne spája funkcionalitu Business Intelligence s nástrojmi na riadenie informácií a výkonnosti. Toto prepojenie pomôže organizáciám verejnej správy dosahovať vyššiu presnosť údajov, merať úspešnosť svojich aktivít a prispôsobovať stratégie podľa momentálnej výkonnosti. Najmä však pomáha transparentnejšie a zodpovednejšie nakladať s finančnými prostriedkami. Lepšia viditeľnosť vo verejných financiách vedie k lepšiemu využívaniu prostriedkov a zvyšuje angažovanosť občana.

Informácie médiám:
Viktor Škulec, SEESAME, +421 917 654 602, skulec@seesame.com
Ewa Kwiecień, SAP, + 48 22 541 67 34, ewa.kwiecien@sap.com