Rozšírené nástroje pomáhajú účinnejšie predvídať a riadiť riziká

Najnovšie nástroje na riadenie rizík a kontrolu procesov od SAP BusinessObjects prinášajú lepší prehľad a účinnejšie podporujú automatizovaný a jednotný prístup k riadeniu rizík a zhody

BratislavaSpoločnosť SAP AG (NYSE: SAP) predstavuje nové verzie dvoch riešení z portfólia produktov SAP BusinessObjects Governance, Risk and Compliance (GRC). Rozšírené aplikácie SAP BusinessObjects Risk Management a SAP BusinessObjects Process Control podporujú automatizovaný a jednotný prístup k riadeniu rizík a zhode. Vďaka novej funkcionalite poskytujú zákazníkom ešte jasnejší pohľad dovnútra svojich organizácií a umožňujú účinnejšie kontrolovať a riadiť riziká. Pomáhajú firmám zostať v súlade
s legislatívnymi požiadavkami. Nové GRC riešenia od SAP BusinessObjects obsahujú nástroje Business Intelligence, ktoré prispievajú k väčšej transparentnosti v organizáciách a umožňujú vyvíjať inteligentné obchodné stratégie, schopné rozoznávať riziká.

Dnešné trhové prostredie je poznačené častými zmenami a nepredvídateľnosťou rizík. Risk manažéri a kontrolóri čelia vážnym výzvam, ako je nedostatok času, či neprehľadné agendy. Riešenia, ktoré spoločnosť SAP predstavuje, umožňujú zákazníkovi nielen nepretržite monitorovať riziká, ale aj kontrolovať svoje vlastné aktivity a predchádzať tak možným rizikám. Ak sa napríklad na trh dostanú nekvalitné výrobky, môže to poškodiť reputáciu výrobcu, čo ho môže stáť nemalé prostriedky. GRC riešenia umožňujú kontrolovať kvalitu, čo pomôže potenciálne riziko identifikovať. Inteligentné aplikácie pomôžu vyriešiť problém súvisiaci s kvalitou produktu skôr, ako by sa mohol stať rizikom.

Nové verzie SAP BusinessObjects Risk Management a SAP BusinessObjects Process Control umožňujú používateľom zahrnúť risk manažment do svojich obchodných procesov. Vďaka rozšírenej funkcionalite môžu risk manažéri a kontrolóri jednoduchšie nastavovať riadiace prvky a kľúčové ukazovatele rizika, čo umožní predchádzať problémom a podporovať efektivitu
v existujúcich systémoch.

Najnovšia verzia GRC riešení od SAP BusinessObjects obsahuje aj riešenia Business Intelligence, ktoré umožňujú jednoduchší reporting a analýzy. Zakomponovaním inteligentných nástrojov SAP BusinessObjects poskytuje manažérom rýchly, jednoduchý a jasný pohľad na informácie o riziku, formou grafov, interaktívnych máp a dashboard ukazovateľov.

Informácie médiám:
Viktor Škulec, SEESAME, +421 917 654 602, skulec@seesame.com
Ewa Kwiecień, SAP, + 48 22 541 67 34, ewa.kwiecien@sap.com