SAP v druhom štvrťroku rástol

Nemecký softvérový výrobca sa bude aj naďalej sústreďovať na inovácie

Walldorf, BratislavaSAP AG (NYSE: SAP) oznámil predbežné hospodárske výsledky za druhý štvťrok 2009. Celkové tržby spoločnosti v tomto období vzrástli oproti prvému štvťroku o 7,5 % na 2,58 mld. euro. Tržby za softvérové služby dosiahli hodnotu 1,95 mld. euro, čo znamená nárast o 12,1 % oproti prvému kvartálu. Nárast tržieb o 30 % oproti prvému štvrťroku hlási SAP z predaja softvérových licencií, kde tržby dosiahli úroveň 543 miliónov euro. Spoločnosť dosiahla v prvom štvrťroku 2009 prevádzkovú maržu vo výške
25,1 %, čo predstavuje nárast o 11,2 percentuálneho bodu oproti prvému kvartálu 2009.*

„Napriek neľahkej ekonomickej situácii sa ukazuje, že náš obchodný model v kombinácii s politikou riadenia nákladov je správne nastavený. Aj vďaka tomu naša prevádzková marža aj v druhom polroku významne narástla,“ hovorí Werner Brandt, finančný riaditeľ spoločnosti SAP. „Pozitívne výsledky nás povzbudzujú v tom, aby sme naďalej rovnako precízne pokračovali v úsporných opatreniach a redukcii nákladov aj v druhej polovici tohto roka,“ dopĺňa Brandt.

Aj keď je situácia na trhoch stále pomerne zložitá, vyhliadky na druhý polrok 2009 a nasledujúci rok sú mierne optimistické, dopĺňa Leo Apotheker, CEO spoločnosti SAP. „Aj v najbližšom období sa budeme sústreďovať na inovácie, ktoré nám umožnia rásť aj v budúcnosti. Našou prioritou aj naďalej ostáva vývoj nových produktov pre našich zákazníkov. A to najmä inteligentných riešení, ktoré im prinesú jasný pohľad do podnikania, čo je špecificky v tejto dobe mimoriadne dôležité,“ ukončuje Leo Apotheker.

*Všetky uvedené údaje sú predbežné a neauditované. Sú v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardami US-GAAP.

Informácie médiám:
Viktor Škulec, SEESAME, +421 917 654 602, skulec@seesame.com
Ewa Kwiecień, SAP, + 48 22 541 67 34, ewa.kwiecien@sap.com