Celosvetovo najväčší poisťovací projekt SAP

Integrované IT riešenie pre životné poistenie po prvý krát v nasadení vo Vienna Insurance Group

VIEDEŇ, BRATISLAVARakúska poisťovňa Donau Versicherung AG patriaca do koncernu Vienna Insurance Group uviedla v júli 2009 do prevádzky poistné riešenie od SAP v oblasti životného poistenia. Úspešný projekt v Donau Versicherung AG otvára dvere štandardným riešeniam od SAP aj do ďalších veľkých poisťovacích koncernov. Súčasťou riešenia je evidencia poistného kmeňa, vyúčtovanie plnení, platobný styk ako aj provízie. Riešenie okrem toho poskytuje podporu pre manažérske nástroje ako je účtovníctvo a Business Intelligence.

Vienna Insurance Group a SAP spolupracujú na celosvetovo najväčšom projekte v oblasti poistenia.
Riešenie od SAP v budúcnosti vyžijú všetky poisťovne skupiny v 23 krajinách, medzi nimi aj štyri slovenské poisťovne patriace do portfólia Vienna Insurance Group. Vďaka jeho komplexnosti budú schopné pokryť všetky poistné odvetvia – životné poistenie, poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu, úrazové poistenie, nemocenské poistenie a poistenie motorových vozidiel.

Úspešné uvedenie riešenia do prevádzky predstavuje významný míľnik vývojového partnerstva medzi expertmi Vienna Insurance Group a spoločnosti SAP. „Vienna Insurance Group a SAP spája dlhoročné a úspešné partnerstvo. Tento projekt neudáva smer len pre Vienna Insurance Group, ale aj pre celé odvetvie poisťovníctva. Inovatívne IT riešenia nám umožnia optimalizovať obchodné procesy a zároveň znižovať náklady. Získajú na tom nielen naši klienti, ktorí dostanú kvalitnejší servis, ale aj naši pracovníci vo forme jednoduchších a štrukturovaných pracovných postupov,“ upresňuje Dr. Günter Geyer, generálny riaditeľ Vienna Insurance Group.

Riešenie SAP pre 20 miliónov zmlúv
S novým riešením od SAP bude pracovať viac ako 10 tisíc užívateľov, ktorí budú spravovať viac ako 20 miliónov zmlúv. „Je to momentálne jediné rozsiahle IT riešenie na svete postavené na štandardnom softvéri pre poisťovacie koncerny akejkoľvek veľkosti. Teší nás, že najväčšia a najinovatívnejšia poistná aplikácia sa používa v rakúskom koncerne,“ uvádza Dr. Andreas Muther, generálny riaditeľ SAP Rakúsko.

Modulárne riešenie pre efektívny rollout
Niektoré spoločnosti koncernu Vienna Insurance Group už teraz uplatňujú riešenia pre správu klientov, vystavovanie poistiek, správu zmlúv, likvidáciu škôd a plnení, ako aj inkaso a exkaso v odvetviach majetkového poistenia, poistenia domácnosti a úrazu, poistenia motorových vozidiel a životného poistenia.

Rozšírovanie (tzv. roll out) projektu na všetky koncernové spoločnosti vo Vienna Insurance Group je momentálne v štádiu príprav. Základom rýchleho rozvoja riešení SAP je viacjazyčnosť, produktovo orientovaný prístup, flexibilné procesy a záruka možnosti revízie. Štandardizované a plne automatizované procesy až po úroveň jednotlivých referentov minimalizujú administratívne náklady a zvyšujú konkurenčné výhody.

O Vienna Insurance Group (VIG)
Spoločnosť Vienna Insurance Group (VIG), kótovaná na burze, so sídlom vo Viedni je jednou z vedúcich poistných skupín v krajinách strednej a východnej Európy. Okrem kmeňového trhu v Rakúsku je Vienna Insurance Group prostredníctvom podielov na poisťovniach aktívna v Albánsku, Bielorusku, Bulharsku, v Českej republike, Estónsku, Gruzínsku, Chorvátsku, Liechtenštejnsku, Litve, Lotyšsku, Maďarsku, Macedónii, Nemecku, Poľsku, Rumunsku, Rusku, na Slovensku, v Srbsku, Turecku a na Ukrajine. Okrem toho má pobočky v Taliansku a Slovinsku. Vienna Insurance Group (VIG) je na slovenskom trhu zastúpená spoločnosťami Kooperatíva, Komunálna poisťovňa, Kontinuita a Poisťovňa Slovenskej Sporiteľne.

Informácie médiám:
SAP
Viktor Škulec, SEESAME, +421 917 654 602, skulec@seesame.com
Ewa Kwiecień, SAP, + 48 22 541 67 34, ewa.kwiecien@sap.com