SAP na čele rebríčka udržateľnosti

Lídrom medzi softvérovými spoločnosťami tretí rok po sebe

WALLDORF, BRATISLAVANemecká softvérová spoločnosť SAP je tretí rok po sebe rok lídrom softvérového sektoru v udržateľnosti rozvoja. Vyplýva to zo záverov hodnotenia indexov udržateľnosti rozvoja Dow Jones. (Dow Jones Sustainability Index – DJSI). V rámci softvérového sektora hodnotil DJSI sociálne, ekonomické a environmentálne aspekty 34 softvérových spoločností. V porovnaní s minuloročnými výsledkami si SAP polepšil v troch oblastiach. V dvanástich z dvadsiatich kľúčových oblastí dosiahol najlepšie výsledky spomedzi hodnotených firiem.

Spoločnosť SAP venuje problematike udržateľnosti mimoriadnu pozornosť. Jej aktivity spoločnosti v tejto oblasti už v minulosti ocenili napríklad index FTSE4Good alebo Global 100, čo je zoznam spoločností, ktoré venujú udržateľnosti rozvoja najviac pozornosti. Spoločnosť SAP je uvádená aj v zozname Global Challenges Index, ktorý hodnotí transparentnosť a boj proti korupcii.

Informácie médiám:

SAP
Viktor Škulec, SEESAME, +421 917 654 602, skulec@seesame.com
Ewa Kwiecień, SAP, + 48 22 541 67 34, ewa.kwiecien@sap.com