SAP je pripravený na nepredvídané situácie

WALLDORF, BRATISLAVASystém SAP Business Continuity Management (SAP BCM) nemeckého softvérového producenta SAP získal certifikáciu od TÜV Nord CERT. Renomovaná certifikačná organizácia ocenila postupy, ktoré v prípade nutnosti umožňujú spoločnosti SAP zvládať neočakávané situácie, prípadne sa im úplne vyhnúť.

Certifikovaný BCM systém slúži ako ochrana pred hrozbami, ako sú epidémie s veľkým počtom chorých zamestnancov, či prírodné katastrofy. Rovnako pomáha zvládať situácie v prípadoch výpadku dodávok energií, problémov súvisiace s informačnými technológiami, politickými zmenami alebo inými udalosťami, ktoré môžu zasiahnuť do procesov a fungovania firmy.

„Spoločnosť SAP dokázala, že je schopná udržať úroveň svojich služieb aj v prípade vážnych udalostí. Je najlepším možným spôsobom pripravená na nepredvídané situácie,” hovorí Joachim Friedrich, auditor certifikačnej spoločnosti TÜV Nord CERT.

Informácie médiám:

SAP
Viktor Škulec, SEESAME, +421 917 654 602, skulec@seesame.com
Ewa Kwiecień, SAP, + 48 22 541 67 34, ewa.kwiecien@sap.com